Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Class instructions - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Class instructions sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: Class instructions - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 32 Phonics and Vocabulary

1 (trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 32 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. stand (đứng)

b. speak (nói)

2 (trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, write and read (Nhìn, viết và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 32 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. open (mở)

2. close (đóng)

3. come (đến)

4. go (đi)

5. stand (đứng)

6. sit (ngồi)

3 (trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match the opposites (Đọc và nối các phần đối lập)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 32 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. c

3. a

Hướng dẫn dịch:

1. Vui lòng đóng sách của bạn!

b. Vui lòng mở sách của bạn!

2. Mời vào!

c. Vui lòng đi ra ngoài!

3. Vui lòng đứng lên!

a. Mời ngồi!

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 33 Sentence patterns

1 (trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 33 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. d

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Mời ngồi!

2. Mời đứng lên!

3. Mời vào!

4. Vui lòng mở sách ra!

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 33 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Chào buổi sáng, cô Hoa.

- Chào cả lớp. Mời ngồi!

2. Em có thể vào được không?

- Có, em có thể.

3. Đây có phải là Ben?

- Không, không phải vậy. Đó là Bill.

4. Em có thể nói tiếng Việt không?

- Không, em không thể. Vui lòng nói tiếng Anh!

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. May I come in?

2. May I open the book?

3. May I speak Vietnamese?

4. May I go out?

Hướng dẫn dịch:

1. Em có thể vào không?

2. Em có thể mở cuốn sách không?

3. Em có thể nói tiếng Việt không?

4. Em có thể ra ngoài không?

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 34 Speaking

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 34 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. yes

b. you can

Hướng dẫn dịch:

a. Em có thể vào không? – Được, em có thể.

b. Em có thể ngồi xuống không? – Được, em có thể.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 34 Reading

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 34 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. May

2. speak

3. book

4. can’t

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Em có thể ngồi xuống được không?

Cô Hoa: Có, em có thể.

2. Mai: Em có thể nói tiếng Việt được không?

Cô Hoa: Có, em có thể.

3. Linh: Em có thể mở sách được không?

Cô Hoa: Có, em có thể.

4. Minh: Em có thể ra ngoài không?

Thầy Long: Không, em không thể.

2 (trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 34 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Em có thể vào không? – Được, em có thể.

2. Em có thể mở sách được không? – Không, em không thể.

3. Em có thể đứng lên được không? – Không, em không thể.

4. Em có thể nói tiếng Anh được không? – Được, em có thể.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 35 Writing

1 (trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and write (Đọc và viết)

Đáp án:

1. book / books

2. down

3. go; No

4. speak; can

Hướng dẫn dịch:

1. Vui lòng đóng sách lại!

2. Mời ngồi!

3. Em có thể ra ngoài không? – Không, em không thể.

4. Em có thể nói tiếng Anh được không? – Được, em có thể.

2 (trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write the questions (Nhìn và viết các câu hỏi)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 trang 35 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. May I come in?

2. May I open the book?

3. May I sit down?

4. May I go out?

Hướng dẫn dịch:

1. Em có thể vào không?

2. Em có thể mở cuốn sách không?

3. Em có thể ngồi xuống được không?

4. Em có thể đi chơi không?

3 (trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write your answers (Viết các đáp án của em)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên