Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 60 Phonics and Vocabulary

1 (trang 60 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 60 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. house (ngôi nhà)

b. brown (màu nâu)

2 (trang 60 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Do the puzzle (Làm câu đố)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 60 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 60 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 60 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 60 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. d

3. a

4. f

5. c

6. e

Hướng dẫn dịch:

1. những cái bàn

2. phòng tắm

3. những cái ghế

4. phòng khách

5. bếp

6. cái đèn

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns

1 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng khách ở đâu?

2. Nó ở đây.

3. Mấy cái ghế ở đâu?

4. Chúng ở trong bếp.

2 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, match and read (Nhìn, nối và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Người máy đâu?

- Nó ở trên giường.

2. Cái bàn ở đâu?

- Nó ở trong phòng ngủ.

3. Những chiếc ghế ở đâu?

- Chúng ở bên bàn.

4. Đèn ở đâu?

- Chúng ở trên bàn.

3 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. The bedroom is here.

2. Where are the chairs?

3. The lamps are on the table.

4. Where is the living room?

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng ngủ ở đây.

2. Những chiếc ghế ở đâu?

3. Những ngọn đèn trên bàn.

4. Phòng khách ở đâu?

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 62 Speaking

(trang 62 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 62 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. here

b. in the livingroom

c. on the table

d. in the bathroom

Hướng dẫn dịch:

a. Bếp ở đâu? – Nó ở đây.

b. Bàn ở đâu? – Nó ở phòng khách.

c. Những quyển sách ở đâu? – Chúng ở trên bàn.

d. Những cái đèn ở đâu? – Chúng ở trong phòng tắm.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 62, 63 Reading

1 (trang 62 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 62, 63 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. f

3. e

4. a

5. b

6. d

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là nhà của tớ.

2. Phòng khách đây.

3. Nhà bếp và phòng tắm ở đó.

4. Đây là phòng ngủ của tớ.

5. Nhìn vào cái bàn và hai cái ghế trong phòng ngủ của tớ.

6. Cặp sách và đồ chơi của tớ ở trên bàn.

2 (trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 62, 63 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. bedroom

2. in

3. there

4. lamps

5. on

Hướng dẫn dịch:

Đây là phòng ngủ của tớ. Mời vào! Bàn và ghế ở đó. Đồ dùng học tập của tớ và những chiếc đèn ở trên bàn.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 63 Writing

1 (trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write the answers (Viết câu trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 63 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. It is here.

2. It is there.

3. It is in the bedroom.

4. They are in the bathroom.

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng khách ở đâu? - Nó ở đây.

2. Bếp ở đâu? - Nó ở kia.

3. Cái bàn ở đâu? - Nó ở trong phòng ngủ.

4. Những cái đèn ở đâu? - Chúng ở trong nhà tắm.

2 (trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 63 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. bedroom

2. there

3. on

4. table

Hướng dẫn dịch:

Đây là phòng ngủ của tớ. Nhìn này! Cái bàn ở đây. Cái giường ở đó. Con búp bê đang ở trên giường. Cặp học sinh của tớ và những chiếc đèn ở trên bàn.

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên