Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Self-check 2 & Fun time - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Self-check 2 & Fun time sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Self-check 2 & Fun time - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2

A. Reading and Writing

1 (trang 48 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, write and read (Nhìn, viết và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. notebook (vở ghi)

2. colours (màu sắc)

3. speak (nói)

4. badminton (cầu lông)

5. classroom (phòng học)

2 (trang 48 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. brown

2. have

3. is

4. basketball

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang ở trong lớp học của tôi bây giờ. Đây là cặp của tôi. No co mau nâu. Tôi có một cuốn sách tiếng Anh, một cái bút, một cái bút chì, một cái thước và một quyển vở. Bây giờ là giờ giải lao. Tôi chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

B. Listening

1 (trang 49 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick or cross (Nghe và tích V hoặc đánh dấu X)

Track 4

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Nội dung bài nghe:

1. A: Is this our gym?

B: Yes, it is.

2. A: Is that your classroom?

B: Yes, it is.

3. I have a notebook.

4. A: What colour is your school bag?

B: It's black.

5. Stand up!

6. A: What do you do at break time?

B: I play badminton.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Đây có phải là phòng tập thể dục của chúng ta không?

B: Đúng vậy.

2. A: Đó có phải là lớp học của bạn không?

B: Đúng vậy.

3. Tớ có một cuốn sổ.

4. A: Cái cặp đi học của bạn màu gì?

B: Nó màu đen.

5. Đứng lên!

6. A: Bạn làm gì vào giờ giải lao?

B: Mình chơi cầu lông.

2 (trang 49 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number (Nghe và đánh số)

Track 5

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. e

3. d

4. b

5. a

Nội dung bài nghe:

1. A: What colour are your notebooks?

B: They're black.

2. A: Do you have a ruler?

B: Yes, I do.

3. A: May I go out?

B: Yes, you can.

4. A: Let's go to the library.

B: OK, let's go.

5. I play basketball.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Những cuốn vở của bạn màu gì?

B: Chúng màu đen.

2. A: Bạn có thước kẻ không?

B: Có, tớ có.

3. A: Em có thể ra ngoài không?

B: Có, em có thể.

4. A: Chúng ta hãy đến thư viện.

B: OK, đi thôi.

5. Tớ chơi bóng rổ.

C. Speaking

1 (trang 50 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Point and say (Chỉ và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. art room

2. a notebook

3. black

4. white

5. come in

6. football

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là phòng vẽ của chúng ta.

2. Tớ có một quyển vở ghi.

3. Cái hộp bút có màu đen.

4. Những cục tẩy có màu trắng.

5. Em có thể vào trong không ạ?

6. Tớ chơi đá bóng vào giờ giải lao.

2 (trang 50 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và đáp)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 48, 49, 50 Self-check 2 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Yes, it is. / No, it isn't.

2. Yes, I do. / No, I don't.

3. Yes, you can. / No, you can't.

4. It's black.

5. They're white.

6. I play basketball.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là trường bạn à?

- Đúng là như vậy. / Không, không phải vậy.

2. Bạn có thước kẻ không?

- Có, tớ có. / Không, tớ không.

3. Em có thể vào trong không ạ?

- Có, em có thể. / Không, em không thể.

4. Nó màu gì?

- Nó màu đen.

5. Chúng màu gì?

- Chúng có màu trắng.

6. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

- Tôi chơi bóng rổ.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 51 Fun time

1 (trang 51 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read, look and number the pictures (Đọc, nhìn và đánh số các bức tranh)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 51 Fun time | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 51 Fun time | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ có một chiếc cặp đi học. Nó màu đen.

2. Vở có màu trắng.

3. Tớ có một hộp đựng bút, một cây bút và một cây bút chì.

4. Tớ có một cái thước kẻ và một cục tẩy.

5. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

2 (trang 51 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Do the puzzle (Giải đố)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 51 Fun time | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 trang 51 Fun time | Global Success 3 Kết nối tri thức

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên