Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 56 Phonics and Vocabulary

1 (trang 56 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 56 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. doctor (bác sĩ)

b. mother (mẹ)

2 (trang 56 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Find and circle the jobs (Tìm và khoanh tròn các công việc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 56 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 56 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 56 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 56 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. d

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. y tá

2. nông dân

3. đầu bếp

4. ca sĩ

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 57 Sentence patterns

1 (trang 57 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 57 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Công việc của cô ấy là gì?

2. Bố của bạn có phải là một nông dân không?

3. Cô ấy là một công nhân.

4. Anh ấy là một ca sĩ.

2 (trang 57 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 57 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. b

3. a

4. d

Hướng dẫn dịch:

1. Ai đó?

- Đó là bố tôi.

2. Công việc của anh ấy là gì?

- Anh ấy là một y tá.

3. Công việc của cô ấy là gì?

- Cô ấy là bác sỹ.

4. Mẹ của bạn có phải là giáo viên không?

- Đúng vậy.

3 (trang 57 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. I am a pupil.

2. Is your sister a singer?

3. My brother is a driver.

4. What's his job?

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ là một học sinh.

2. Chị gái của bạn có phải là ca sĩ không?

3. Anh trai tôi là tài xế.

4. Công việc của anh ấy là gì?

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 58 Speaking

(trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 58 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. singer

b. farmer

c. Yes, she is.

d. No, he isn’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Công việc của cô ấy là gì?

- Cô ấy là một ca sĩ.

b. Công việc của anh ấy là gì?

- Anh ấy là một nông dân.

c. Mẹ bạn là công nhân à?

- Đúng vậy.

d. Bố bạn là đầu bếp à?

- Không.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 58, 59 Reading

1 (trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 58, 59 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. doctor

2. is

3. pupil

4. mother

5. a farmer

Hướng dẫn dịch:

Đây là gia đình tớ. Mẹ tớ là bác sĩ. Bố tớ là một giáo viên. Tớ là học sinh.

Đây là gia đình tớ. Mẹ tớ là đầu bếp. Bố tớ là một người nông dân. Tớ cũng là một học sinh.

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

1. False

2. True

3. False

4. True

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tên tớ là Ben. Đây là một bức ảnh của gia đình tớ. Bố tớ là công nhân. Mẹ tớ là bác sĩ. Anh trai tớ là một ca sĩ. Tôi là học sinh. Còn gia đình bạn thì sao?

1. Bố cậu ấy là một nông dân.

2. Mẹ cậu ấy là bác sĩ.

3. Anh trai cậu ấy là một đầu bếp.

4. Ben là một học sinh.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 59 Writing

1 (trang 59 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 trang 59 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. family

2. mother

3. nurse

4. brother

Hướng dẫn dịch:

Tên tớ là linh. Đây là gia đình tớ. Mẹ tớ là một công nhân. Bố tớ là một y tá. Đây là anh trai tớ. Anh ấy là một học sinh. Tớ yêu gia đình của tớ.

2 (trang 59 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Interview a classmate and write the answers (Phỏng vấn một bạn cùng lớp và viết câu trả lời)

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ bạn có phải là đầu bếp không?

2. Mẹ bạn có phải là giáo viên không?

3. Bố của bạn có phải là nông dân không?

4. Bố của bạn có phải là tài xế không?

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên