Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Our hobbies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Our hobbies sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Our hobbies - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary

1 (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. running (chạy)

b. painting (tô, vẽ)

2 (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. c

3. a

4. d

Hướng dẫn dịch:

1. nấu ăn

2. đi bộ

3. bơi

4. nhảy múa

3 (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. swimming

2. dancing

3. singing

4. painting

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là bơi.

2. Đó là múa.

3. Đó là hát.

4. Đó là vẽ.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 21 Sentence patterns

1 (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 21 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. c

3. d

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. A: Sở thích của bạn là gì? - B: Đó là nhảy.

2. A: Sở thích của bạn là gì? - B: Đó là bơi.

3. A: Sở thích của bạn là gì? - B: Tớ thích vẽ tranh.

4. A: Sở thích của bạn là gì? - B: Tớ thích nấu ăn.

2 (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 21 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. c

3. b

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là gì?

2. Tớ thích đi bộ.

3. Sở thích của bạn là gì?

4. Đó là vẽ.

3 (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. What's your hobby?

2. It's dancing.

3. I like running.

4. I like cooking.

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là gì?

2. Đó là khiêu vũ.

3. Tớ thích chạy.

4. Tớ thích nấu ăn.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 22 Speaking

(trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 22 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. cooking

b. running

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là gì? – Đó là nấu ăn.

2. Sở thích của bạn là gì? – Tớ thích chạy.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 22 Reading

1 (trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 22 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. singing

2. painting

3. cooking

4. running

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là gì? – Đó là hát.

2. Sở thích của bạn là gì? – Đó là vẽ.

3. Sở thích của bạn là gì? – Tớ thích nấu ăn.

4. Sở thích của bạn là gì? – Tớ thích chạy.

2 (trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 22 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. cooking

2. swimming

3. painting

Hướng dẫn dịch:

Chào. Tên tớ là mary. Tớ thích đi bộ vào buổi sáng. Tớ thích nấu ăn vào buổi trưa và tớ thích bơi vào buổi chiều. Tớ thích vẽ tranh vào buổi tối. Cậu thích cái gì?

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 23 Writing

1 (trang 23 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 23 Writing - Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. It's drawing. / I like drawing.

2. It's swimming: / I like swimming.

3. It's running. / I like running.

4. It's cooking. / I like cooking.

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là gì? - Đó là bản vẽ. / Tớ thích vẽ.

2. Sở thích của bạn là gì? - Đó là bơi lội. / Tớ thích bơi lội.

3. Sở thích của bạn là gì? - Đó là chạy. / Tớ thích chạy.

4. Sở thích của bạn là gì? - Đó là nấu ăn. / Tớ thích nấu ăn.

2 (trang 23 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about your hobbies (Viết về sở thích của em)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên