Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: Break time activities - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 44 Phonics and Vocabulary

1 (trang 44 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 44 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. volleyball (bóng chuyền)

b. football (bóng đá)

2 (trang 44 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Circle the odd one out (Khoanh tròn từ khác loại)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 44 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. b

3. a

4. a

3 (trang 44 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 44 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. do word puzzles

2. play chess

3. play basketball

4. play volleyball

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ giải đố vào giờ giải lao.

2. Tớ chơi cờ vào giờ giải lao.

3. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

4. Tớ chơi bóng chuyền vào giờ giải lao.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 45 Sentence patterns

1 (trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 45 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

2. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

3. Tớ trò chuyện với các bạn cùng lớp vào giờ giải lao.

4. Tớ giải đố chữ vào giờ giải lao.

2 (trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Xem, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 45 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. basketball

2. play table tennis

3. What; chat

4. do you do; play football

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

2. Tớ chơi bóng bàn vào giờ giải lao.

3. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

- Tớ trò chuyện với các bạn.

4. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

- Tớ chơi bóng đá.

3 (trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. I play chess at break time.

2. I play football at break time.

3. What do you do at break time?

4. I play badminton at break time.

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ chơi cờ vào giờ giải lao.

2. Tớ chơi bóng đá vào giờ giải lao.

3. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

4. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 46 Speaking

(trang 46 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 46 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. I do word puzzles.

b. I do badminton.

c. I play table tennis.

d. I play volleyball.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn làm gì vào giờ giải lao? - Tớ giải đố chữ.

b. Bạn làm gì vào giờ giải lao? - Tớ chơi cầu lông.

c. Bạn làm gì vào giờ giải lao? - Tớ chơi bóng bàn.

d. Bạn làm gì vào giờ giải lao? - Tớ chơi bóng chuyền.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 46, 47 Reading

1 (trang 46 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 46, 47 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ tên là Minh. Tớ chơi bóng rổ vào giờ giải lao.

2. Tớ là Ben. Tớ chơi bóng bàn vào giờ giải lao.

3. Xin chào. Tớ là Mary. Tớ giải đố chữ vào giờ giải lao.

4. Chào bạn. Tớ là Lucy. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

2 (trang 47 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 46, 47 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. name

2. play

3. at

4. with

5. do

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tớ tên là Minh. Tớ thích câu đố chữ và thể thao. Tớ chơi bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ vào giờ giải lao. Tớ cũng trò chuyện với bạn bè của mình. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 47 Writing

1 (trang 47 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 47 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. football

2. badminton

3. chess

4. volleyball at break time

5. chat with my friends at break time

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ chơi bóng đá vào giờ giải lao.

2. Tớ chơi cầu lông vào giờ giải lao.

3. Tớ chơi cờ vào giờ giải lao.

4. Tớ nói chuyện với các bạn vào giờ giải lao.

2 (trang 47 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about what you do at break time (Viết về những gì em làm vào giờ giải lao)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên