Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: My family - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: My family sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11: My family - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 52 Phonics and Vocabulary

1 (trang 52 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 52 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. sure (chắc chắn)

b. old (già)

2 (trang 52 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, write and read (Nhìn, viết và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 52 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. mother (mẹ)

2. sister (chị, em gái)

3. brother (anh, em trai)

4. father (bố)

3 (trang 52 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, write and read (Nhìn, viết và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 52 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. twenty (20)

2. twelve (12)

3. fourteen (14)

4. Pupils' answers

Hướng dẫn dịch:

1. Anh trai tớ 20 tuổi.

2. Chị gái tớ 12 tuổi.

3. Bạn tớ 14 tuổi.

4. Tớ …. tuổi.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 53 Sentence patterns

1 (trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 53 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. a

3. e

4. b

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là em gái của tớ.

2. Đó là ai?

3. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

4. Anh ấy mười hai tuổi.

5. Cô ấy mười bốn tuổi.

2 (trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and circle (Đọc và khoanh tròn)

Đáp án:

1. b

2. a

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?

2. Cô ấy mười ba tuổi.

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

4. Anh ấy mười lăm tuổi.

3 (trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. Who's this?

2. It's my father.

3. How old is your brother?

4. My sister is fourteen years old.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai đây?

2. Đó là bố của tớ.

3. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

4. Em gái tớ mười bốn tuổi.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 54 Speaking

(trang 54 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 54 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. mother

b. twenty (years old)

Hướng dẫn dịch:

a. Ai đây? – Đó là mẹ tớ.

b. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi? - Anh ấy 20 tuổi.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 54, 55 Reading

1 (trang 54 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 54, 55 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. d

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Ai đó?

- Đó là mẹ tớ.

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

- Tớ mười ba tuổi.

3. Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?

- Cô ấy mười sáu tuổi.

4. Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi?

- Anh ấy là mười một tuổi.

2 (trang 55 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 54, 55 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. sister

2. years

3. brother

4. eleven

Hướng dẫn dịch:

Tớ tên Nam. Đây là em gái tớ. Cô ấy mười sáu tuổi. Đây là anh trai tớ. Anh ấy mười một tuổi. Và nhìn này! Đây là tớ. Tớ tám tuổi.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 55 Writing

1 (trang 55 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 trang 55 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. this

2. sister

3. She’s six (6) years old

4. that

5. It’s my brother

6. twenty (20) years old

Hướng dẫn dịch:

1. Ai đây?

- Đó là em gái tớ.

- Em ấy bao nhiêu tuổi?

- Em ấy 6 tuổi.

2. Ai kia?

- Đó là anh trai tớ.

- Anh ấy bao nhiêu tuổi?

- Anh ấy 20 tuổi.

2 (trang 55 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about you and a family member (Viết về em và một thành viên trong gia đình)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên