Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Our names - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Our names sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Our names - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 8 Phonics and Vocabulary

1 (trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 8 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. Mary

b. name (tên)

2 (trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Do the puzzle (Làm câu đố)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 8 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 8 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 8 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. What’s

2. My

3. How

4. I’m

Hướng dẫn dịch:

1. Tên bạn là gì?

2. Tên tớ là Mary.

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

4. Tớ chín tuổi.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 9 Sentence patterns

1 (trang 9 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 9 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch:

1. Tên bạn là gì?

2. Tên tớ là Nam.

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

2 (trang 9 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 9 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tên tớ là Ben. - Chào, Ben. Tớ là Nam.

2. Tên của bạn là gì? – Tớ tên Linh.

3. Bạn bao nhiêu tuổi? – Tớ bảy tuổi.

3 (trang 9 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 9 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. My name's Mary.

2. What's your name?

3. How old are you?

4. I'm ten years old.

Hướng dẫn dịch:

1. Tên tớ là Mary.

2. Tên của bạn là gì?

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

4. Tớ mười tuổi.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 10 Speaking

(trang 10 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 10 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 10 Reading

1 (trang 10 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 10 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tên tớ là Lucy.

2. Tớ chín tuổi.

3. Xin chào. Tên tớ là Linh.

2 (trang 10 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 10 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. My

2. name’s

3. How

4. are

5. seven

Hướng dẫn dịch:

Minh: Chào bạn. Tên tớ là Minh.

Nga: Chào Minh. Tớ tên Nga. Bạn bao nhiêu tuổi?

Minh: Tớ tám tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi?

Nga: Tớ bảy tuổi.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 11 Writing

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 trang 11 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Lucy

2. Bill

3. ten

4. eight years old

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tên tớ là Lucy.

2. Xin chào. Tên tớ là Bill.

3. Tớ mười tuổi.

4. Tớ tám tuổi.

2 (trang 11 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about you (Viết về bạn)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên