Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: Playing and doing - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: Playing and doing sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18: Playing and doing - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 84 Phonics and Vocabulary

1 (trang 84 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 84 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. listen (nghe)

b. singing (hát)

2 (trang 84 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Do the puzzle (Làm câu đố)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 84 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 84 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 84 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 84 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. playing

2. drawing

3. watching

4. music

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đang chơi bóng rổ.

2. Tớ đang vẽ tranh.

3. Tớ đang xem TV.

4. Tớ đang nghe nhạc.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 85 Sentence patterns

1 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and circle (Đọc và khoanh tròn)

Đáp án:

1. b

2. a

3. a

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đang viết một cuốn sách.

2. Tớ đang chơi bóng chuyền.

3. Bạn đang làm gì vậy? – Tớ đang hát.

4. Bạn làm gì vào giờ giải lao? – Tớ chơi bóng đá với các bạn.

2 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 85 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang làm gì đấy?

1. Tớ đang chơi bóng rổ.

2. Tớ đang xem TV.

3. Tớ đang vẽ một bức tranh.

4. Tớ đang viết một bài hát.

3 (trang 85 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. I'm reading a book.

2. I'm listening to music.

3. I'm playing chess with my friend.

4. What are you doing in the kitchen?

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đang đọc sách.

2. Tớ đang nghe nhạc.

3. Tớ đang chơi cờ với bạn của tôi.

4. Bạn đang làm gì trong nhà bếp?

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 86 Speaking

(trang 86 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 86 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. dancing

b. writing

c. playing badminton

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang làm gì đấy?

a. Tớ đang múa.

b. Tớ đang viết.

c. Tớ đang chơi cầu lông.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 86, 87 Reading

1 (trang 86 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, circle and read (Nhìn, khoanh tròn và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 86, 87 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. a

2. b

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang làm gì đấy? – Tớ đang đọc sách.

2. Bạn đang làm gì đấy? – Tớ đang bơi.

3. Bạn đang làm gì đấy? – Tớ đang xem TV.

4. Bạn đang làm gì đấy? – Tớ đang viết một câu chuyện.

2 (trang 86-87 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and tick (Đọc và tích)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 86, 87 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Lucy

2. Nam

3. Bill

4. Mary

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Xin chào, Lucy. Bạn đang làm gì đấy?

Lucy: Tớ đang vẽ một bức tranh. Còn bạn?

Nam: Tớ đang nghe nhạc.

2. Mary: Xin chào, Bill. Bạn đang làm gì đấy?

Bill: Tớ đang viết một bài hát. Còn bạn?

Mary: Tớ đang đọc sách.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 87 Writing

1 (trang 87 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 trang 87 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. playing chess

2. bedroom; I'm listening to music.

3. room; I'm drawing

Hướng dẫn dịch:

Tớ đang ở trường. Tớ đang chơi cầu lông với bạn.

1. Bây giờ tớ đang ở nhà. Tớ đang chơi cờ vua.

2. Tớ đang ở trong phòng ngủ của tớ bây giờ. Tớ đang nghe nhạc.

3. Bây giờ tớ đang ở trong phòng nghệ thuật. Tớ đang vẽ.

2 (trang 87 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about where you are and what you are doing. (Viết về em đang ở đâu và em đang làm gì.)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên