Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns - Global Success 3 Kết nối tri thức

1 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng khách ở đâu?

2. Nó ở đây.

3. Mấy cái ghế ở đâu?

4. Chúng ở trong bếp.

2 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, match and read (Nhìn, nối và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 trang 61 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Người máy đâu?

- Nó ở trên giường.

2. Cái bàn ở đâu?

- Nó ở trong phòng ngủ.

3. Những chiếc ghế ở đâu?

- Chúng ở bên bàn.

4. Đèn ở đâu?

- Chúng ở trên bàn.

3 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

Quảng cáo

1. The bedroom is here.

2. Where are the chairs?

3. The lamps are on the table.

4. Where is the living room?

Hướng dẫn dịch:

1. Phòng ngủ ở đây.

2. Những chiếc ghế ở đâu?

3. Những ngọn đèn trên bàn.

4. Phòng khách ở đâu?

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác