Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 11 lớp 4 Lesson 1 (trang 6, 7) trong Unit 11: My home Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Sinh nhật của tôi vào chủ nhật.

- Bạn có thể đến bữa tiệc của tôi không?

Quảng cáo

b.

- Bạn sống ở đâu?

- Tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo.

2 (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. Where do you live? - I live in Tran Hung Dao street.

b. Where do you live? - I live in Quang Trung street.

c. Where do you live? - I live at 81 Tran Hung Dao street.

d. Where do you live? - I live at 9 Quang Trung street.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở đường Trần Hưng Đạo.

b. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở đường Quang Trung.

c. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở số 81 đường Trần Hưng Đạo.

d. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở số 9 đường Quang Trung.

3 (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- Where do you live?

- I live in Quang Trung street.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Bạn sống ở đâu?

- Tôi sống ở đường Quang Trung.

4 (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick or cross. (Nghe và tích V hoặc đánh dấu X)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. V

2. X

3. X

4. V

Nội dung bài nghe:

1.

A: Where do you live?

B: I live at 12 Le Loi Street.

2.

A: Where do you live?

B: I live in To Hieu Road.

3.

A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

B: I live at 50 Hoa Binh Road.

4.

A: I live in Quang Trung Road.

B: Quang Trung Street?

A: No. Quang Trung Road.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn sống ở đâu?

B: Tôi sống ở số 12 đường Lê Lợi.

2.

A: Bạn sống ở đâu?

B: Tôi sống ở đường Tô Hiệu.

3.

A: Bạn sống ở đâu? (Bạn sống ở đâu?)

B: Tôi sống ở số 50 đường Hòa Bình.

4.

A: Tôi sống ở đường Quang Trung.

B: Phố Quang Trung?

A: Không, đường Quang Trung.

5 (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. 35

2. Tran Phu Road

3. Where – 4 Thai Ha Street

4. live – in London Road

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở số 35 đường Green.

2. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở đường Trần Phú.

3. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở số 4 đường Thái Hà.

4. Bạn sống ở đâu? - Tôi sống ở đường London.

6 (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: My home hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-what-time-is-it.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên