Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk?

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 13 Would you like some milk? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Với bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk? trang 18 → 23 sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Tập 2 hay nhất, có video hướng dẫn giải và bài nghe chi tiết tương ứng với bài học sẽ giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 4.

Quảng cáo

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 trang 18 - 19 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) What's your favorite food?

It's fish.

b) How about you, Tom?

I like chicken.

c) What's your favourite drink, Mai?

It's orange juice.

d) Do you like orange juice?

No, I don't. I like milk.

Hướng dẫn dịch:

a) Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì?

Đó là cá.

b) Còn bạn thì sao Tom?

Tôi thích gà.

c) Thức uống yêu thích nhất của bạn là gì vậy Mai?

Đó là nước cam ép.

d) Bạn thích nước cam ép phải không?

Không, tôi không thích. Tôi thích sữa.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

a) What's your favourite food?

It’s beef.

b) What’s your favourite food?

It’s pork.

c) What’s your favourite drink?

It’s orange juice.

d) What’s your favourite drink?

It’s water.

Hướng dẫn dịch:

a) Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? Đó là thịt bò.

b) Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? Đó là thịt heo.

c) Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì? Đó là nước cam ép.

d) Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì? Đó là nước.

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

1. b 2. c 3. a

Bài nghe:

1. A: What's your favourite food?

B: It's fish.

A: Sorry?

B: Fish is my favourite food.

2. A: What's your favourite drink?

B: It's orange juice.

A: Orange juice?

B: Yes.

3. A: What's your favourite food and drink?

B: Chicken and orange juice.

A: Chicken and... what?

B: Chicken and orange juice.

A: Oh, I see.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Món ăn ưa thích của bạn là gì?

B: Đó là cá.

A: Xin lỗi tôi không nghe rõ?

B: Cá là thức ăn ưa thích của tôi.

2. A: Thức uống yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là nước cam.

A: Nước cam?

B: Vâng.

3. A: Thức ăn và thức uống ưa thích của bạn là gì?

B: Nước ép cam và gà.

A: Gà và ... gì cơ?

B: Nước ép cam và gà.

A: Ồ, tôi hiểu rồi.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

A: What's his favourite food?

B: It's chicken.

A: What's her favourite drink?

B: It's orange juice.

A: What's his favourite food and drink?

B: It's fish and water.

Hướng dẫn dịch:

A: Đồ ăn cậu ấy thích nhất là gì?

B: Đó là gà.

A: Thức uống cô ấy ưa thích nhất là gì?

B: Đó là nước cam ép

A: Đồ ăn và thức uống cậu ấy ưa thích nhất là gì?

B: Đó là cá và nước.

5. Let's sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

My favourite food and drink

What's your favourite food? What's your favourite food?

Hey ho, hey ho, my farourite food is beef.

What's your favourite drink? What's your favourite drink?

Hey ho, hey ho, my farourite food is milk.

Beef and milk, beef and milk.

Hey ho, hey ho, they're my farourite food and drink.

Hướng dẫn dịch:

Đồ ăn và thức uống ưa thích nhất của tôi

Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì? Đồ ăn ưa thích nhất của bạn là gì?

Hây hô, hây hô, đồ ăn ưa thích nhất của tôi là thịt bò.

Thức uống ưa thích nhât của bạn là gì? Thức uống ưa thích nhất của bạn là gì?

Hây hô, hây hô, thức uống ưa thích nhất của tôi là sữa.

Thịt bò và sữa, thịt bò và sữa.

Hây hô, hây hô, chúng là những đồ ăn thức uống ưa thích nhất của tôi.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 trang 20 - 21 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 13 Would you like some milk? - Lesson 2 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) Would you like some noodles?

Yes, please. I love noodles.

b) Would you like some milk?

No, thanks.

c) What about orange juice?

No, thank you.

d) How about lemonade?

Lemonade! Yes, please! That's my favourite drink.

Hướng dẫn dịch:

a) Cháu dùng một ít mì nhé?

Dạ, cháu sẵn lòng ạ. Cháu thích mì.

b) Cháu dùng một ít sữa nhé ?

Dạ không ạ, cháu cám ơn. 

c) Còn nước cam ép thì sao?

Không ạ, cháu cám ơn.

d) Còn nước chanh thì sao?

Nước chanh! Vâng, cháu sẵn lòng ạ! Đó là thức uống ưa thích của cháu.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a) Would you like some bread?

Yes, please. / No, thanks.

b) Would you like some rice?

Yes, please. / No, thanks.

c) Would you like some vegetables?

Yes, please. / No, thanks.

d) Would you like some lemonade?

Yes, please. / No, thanks.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn dùng một ít bánh mì nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. / Không, cám ơn.

b) Bạn dùng một ít cơm nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. / Không, cám ơn.

c) Bạn dùng một ít rau nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. / Không, cám ơn.

d) Bọn dùng một ít nước chanh nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. / Không, cám ơn.

3. Let's talk. (Cùng nói chuyện.)

• What's your favourite food/drink?

• Would you like some ?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

a. 3   b. 1 c. 2    d. 4

1.

A: What's your favourite food?

B: It's fish. With rice. Do you like fish?

A: Yes. I like it very much.

B: Me too.

2.

A: Would you like some milk?

B: No, thanks.

A: How about lemonade?

B: Yes, please. I love lemonade. And some water, please.

A: OK.

3.

A: Would you like some noodles?

B: No, thanks.

A: How about some rice?

B: Yes. Rice with beef, please.

4.

A: What's your favourite drink?

B: It's orange juice. Oh, and I like lemonade, too.

A: Me too. I love orange juice and lemonade.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Món ăn yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là cá. Với gạo. Bạn có thích cá không?

A: Vâng. Tôi rất thích nó.

B: Tôi cũng thế.

2.

A: Bạn có muốn uống sữa không?

B: Không, cảm ơn.

A: Còn nước chanh thì sao?

B: Vâng, làm ơn. Tôi thích nước chanh. Và một chút nước, làm ơn.

A: OK.

3.

A: Bạn có muốn ăn mì không?

B: Không, cảm ơn.

A: Còn một chút gạo?

B: Vâng. Gạo với thịt bò, làm ơn.

4.

A: Đồ uống yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là nước cam. Oh, và tôi cũng thích nước chanh nữa.

A: Tôi cũng thế. Tôi thích nước cam và nước chanh.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

Menu:

- Drink:

Orange juice

1. Milk

2. Lemonade

3. Water

- Food:

Chicken

4. Fish

5. Rice

6. Bread

Hướng dẫn dịch:

Thực đơn:

- Đồ uống:

Nước cam

1. Sữa

2. Nước chanh

3. Nước

- Đồ ăn:

4. Cá

5. Cơm

6. Bánh mì

6. Let's play.(Chúng ta cùng chơi.)

Hướng dẫn dịch:

Chuẩn bị cho trò chơi: bảng đen chia thành 2 phân, một phần ghi là "Food” (thức ăn) và phần còn lại ghi là "Drink” (thức uống). Trong phần Food sẽ ghi tên những thức ăn quen thuộc bằng tiếng Anh, còn Drink sẽ ghi tên những thức uống phổ biến bằng tiếng Anh.

2 nhóm lên bảng, mỗi nhóm sẽ ở mỗi phần đã được chia sẵn trên bảng. Những thành viên trong mỗi nhóm sẽ thay phiên nhau viết tên thuộc phần của mình. Nhóm nào không còn viết được tên trong phần của mình hoặc viết tên sai sẽ rời khỏi trò chơi. Sau đó nhóm khác sẽ thế chỗ và tiếp tục cuộc chơi. Nhóm ở lại từ đầu cho đến khi kết thúc trò chơi là nhóm chiến thắng.

..............................

..............................

..............................

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.