Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 13 lớp 4 Lesson 3 (trang 22, 23) trong Unit 13: Appearance Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

2 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1. My grandfather has a round face.

2. My brother has long hands.

Hướng dẫn dịch:

1. Ông tôi có khuôn mặt tròn.

2. Anh trai tôi có bàn tay dài.

3 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant. (Hãy hát theo.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Kia là ai?

Đó là anh trai của tôi.

Anh ấy trông như thế nào?

Anh ấy có mái tóc dài.

Tóc anh dài.

Kia là ai?

Đó là em gái của tôi.

Cô ấy trông như thế nào?

Cô ấy có khuôn mặt tròn.

Khuôn mặt của cô ấy tròn.

4 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

Quảng cáo

I have a big family: my grandfather, my grandmother, my father, my mother, my sister and me. My grandfather is big. My grandmother is big, too. My father is tall. My mother is slim. She has long hair. My sister has a round face and big eyes.

Hướng dẫn dịch:

Tôi có một gia đình lớn: ông tôi, bà tôi, cha tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Ông tôi to. Bà tôi cũng to. Bố tôi cao. Mẹ tôi mảnh khảnh. Cô ấy có mái tóc dài. Em gái tôi có khuôn mặt tròn và đôi mắt to.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. big

2. tall

3. long hair

4. a round face and big eyes

Hướng dẫn dịch:

1. Ông và bà của tôi rất to lớn.

2. Bố của tôi rất cao.

3. Mẹ của tôi có mái tóc dài.

4. Em gái của tôi có khuôn mặt tròn và đôi mắt to.

5 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write. (Hãy viết.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

There are four people in my family. My father is tall. He has short hair. My mother is slim. She has long hair. My brother is big. We love our family.

Hướng dẫn dịch:

Có bốn người trong gia đình tôi. Bố tôi cao. Bố tôi có mái tóc ngắn. Mẹ tôi mảnh khảnh. Cô ấy có mái tóc dài. Anh tôi rất to. Chúng tôi yêu gia đình mình.

6 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Appearance hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-would-you-like-some-milk.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên