Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 13 lớp 4 Lesson 1 (trang 18, 19) trong Unit 13: Appearance Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn có anh trai không Lucy?

- Tôi có.

b.

- Anh ấy trông như thế nào?

- Anh ấy cao.

Quảng cáo

2 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What does she look like? - She’s tall.

b. What does he look like? - He’s short.

c. What does she look like? - She’s slim.

d. What does he look like? - He’s big.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Cô ấy trông như thế nào? - Cô ấy cao.

b. Anh ấy trông như thế nào? - Anh ấy thấp.

c. Cô ấy trông như thế nào? - Cô ấy mảnh khảnh.

d. Anh ấy trông như thế nào? - Anh ấy thật to lớn.

3 (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- What does she look like?

- She’s slim.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Cô ấy trông như thế nào?

- Cô ấy mảnh khảnh.

4 (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1. A: What does your mother look like?

B: She's slim.

A: Is she tall too?

B: Yes, she is.

2. A: Do you have a brother?

B: Yes, I do.

A: What does he look like?

B: He's short.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Mẹ của bạn trông như thế nào?

B: Cô ấy mảnh khảnh.

A: Cô ấy cũng cao phải không?

B: Vâng, đúng vậy.

2. A: Bạn có anh trai không?

B: Vâng, tôi có.

A: Anh ấy trông như thế nào?

B: Anh ấy thấp.

5 (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. tall

2. short

3. look – big

4. What – slim

Hướng dẫn dịch:

1.

- Anh bạn trông như thế nào?

- Anh ấy cao.

2.

- Bà của bạn trông như thế nào?

- Bà ấy thấp.

3.

- Ông bạn trông như thế nào?

- Ông ấy to và béo.

4.

- Mẹ bạn trông như thế nào?

- Cô ấy mảnh khảnh.

6 (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Bố Mẹ bạn trông như thế nào?

Mẹ của bạn, mẹ của bạn.

Bà ấy trông như thế nào?

Bà ấy mảnh mai.

Bà ấy cao.

Cô ấy mảnh khảnh và cao.

Bố của bạn, bố của bạn.

Ông ấy trông như thế nào?

Ông ấy thật to lớn.

Ông ấy cao.

Anh ấy to và cao.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Appearance hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-would-you-like-some-milk.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên