Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 13 lớp 4 Lesson 2 (trang 20, 21) trong Unit 13: Appearance Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bố của Mai bao nhiêu tuổi rồi?

- Ông ấy 40 tuổi.

b.

- Ông ấy trông như thế nào?

- Ông ấy có khuôn mặt tròn.

Quảng cáo

2 (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What does she look like? - She has short hair.

b. What does she look like? - She has long hair.

c. What does he look like? - He has a round face.

d. What does he look like? - He has big eyes.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Cô ấy trông như thế nào? - Cô ấy có mái tóc ngắn.

b. Cô ấy trông như thế nào? - Cô ấy có mái tóc dài.

c. Anh ấy trông như thế nào? - Anh ấy có khuôn mặt tròn.

d. Anh ấy trông như thế nào? - Anh ấy có đôi mắt to.

3 (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- What does he look like?

- He has a round face.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Anh ấy trông như thế nào?

- Anh ấy có khuôn mặt tròn.

4 (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. d

2. a

3. c

4. b

Nội dung bài nghe:

1. A: What does she look like?

B: She has a round face.

2. A: What does she look like?

B: She has short hair.

3. A: What does she look like?

B: She has long hair.

4. A: What does she look like?

B: She has big eyes.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy có khuôn mặt tròn.

2. A: Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy có mái tóc ngắn.

3. A: Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy có mái tóc dài.

4. A: Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy có đôi mắt to.

5 (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: Do you have a brother, Mai?

B: Yes, I do.

A: What does he look like?

B: He’s tall. He has a round face.

2.

A: Do you have a sister, Bill?

B: Yes, I do.

A: What does she look like?

B: She’s slim. She has long hair.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn có anh trai không, Mai?

B: Vâng, tôi biết.

A: Anh ấy trông như thế nào?

B: Anh ấy cao. Anh ấy có khuôn mặt tròn.

2.

A: Bạn có em gái không, Bill?

B: Vâng, tôi biết.

A: Cô ấy trông như thế nào?

B: Cô ấy mảnh khảnh. Cô ấy có mái tóc dài.

6 (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Appearance hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-would-you-like-some-milk.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên