Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 15 lớp 4 Lesson 1 (trang 30, 31) trong Unit 15: My family's weekends Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bố cậu đi đâu vào thứ bảy?

- Ông ấy đi tập thể dục.

Quảng cáo

b.

- Mẹ của bạn thì sao? Bà ấy đi đâu vào thứ bảy?

- Bà ấy đi đến trung tâm thương mại.

2 (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. Where does he go on Saturdays? - He goes to the sports centre.

b. Where does she go on Saturdays? - She goes to the shopping centre.

Quảng cáo

c. Where does he go on Saturdays? - He goes to the swimming pool.

d. Where does she go on Saturdays? - She goes to the cinema.

Hướng dẫn dịch:

a. Anh ấy đi đâu vào thứ Bảy? - Anh ấy đến trung tâm thể thao.

b. Cô ấy đi đâu vào thứ Bảy? - Cô ấy đi đến trung tâm mua sắm.

c. Anh ấy đi đâu vào thứ Bảy? - Anh ấy đi đến bể bơi.

d. Cô ấy đi đâu vào thứ Bảy? - Cô ây đi đên rạp chiêu phim.

3 (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

- Where does she go on Saturdays?

- She goes to the shopping centre.

Hướng dẫn dịch:

- Cô ấy đi đâu vào thứ Bảy?

- Cô ấy đi đến trung tâm mua sắm.

4 (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1. A: Is your sister at home on Saturdays?

B: No, she isn't.

A: Where does she go?

B. She goes to the swimming pool.

2. A: Is your mother at home on Saturdays?

B: No, she isn't.

A: Where does she go?

B: She goes to the shopping centre.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Chị của bạn có ở nhà vào thứ bảy không?

B: Không, cô ấy không.

A: Cô ấy đi đâu?

B. Cô ấy đi đến bể bơi.

2. A: Mẹ bạn có ở nhà vào thứ bảy không?

B: Không, cô ấy không.

A: Cô ấy đi đâu?

B: Cô ấy đi đến trung tâm mua sắm.

5 (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. My brother goes to the swimming pool on Saturdays.

2. My sister goes to the cinema on Saturdays.

3.

A: Where does your father go on Saturdays?

B: He goes to the sport centre.

4.

A: Where does she go on Saturdays?

B: She goes to the shopping center.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh trai tôi đi bơi vào thứ bảy.

2. Chị tôi đi xem phim vào thứ Bảy.

3.

A: Bố bạn đi đâu vào thứ bảy?

B: Anh ấy đến trung tâm thể thao.

4.

A: Cô ấy đi đâu vào thứ Bảy?

B: Cô ấy đi đến trung tâm mua sắm.

6 (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Họ đi đâu vào thứ Bảy?

Bố của bạn đi đâu vào thứ bảy?

Ông ấy đi đến trung tâm thể thao.

Mẹ bạn đi đâu vào thứ bảy?

Bà ấy đi đến trung tâm mua sắm.

 

Anh trai của bạn đi đâu vào thứ bảy?

Anh ấy đi đến rạp chiếu phim.

Em gái của bạn đi đâu vào thứ bảy?

Cô ấy đi đến bể bơi.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: My family's weekends hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-whens-childrens-day.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên