Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) - Tiếng Anh lớp 4 Global SuccessLời giải bài tập Unit 7 lớp 4 Lesson 1 (trang 50, 51) trong Unit 7: Our timetable Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) - Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1.

Mẹ: Hôm nay con đi học lúc mấy giờ hả Minh?

Minh: Tám giờ mẹ ạ.

2.

Mẹ: Hôm nay con học môn gì?

Minh: Con có môn tiếng Anh và Toán.

Quảng cáo

2 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. A: What subjects do you have today?

    B: I have Vietnamese.

b. A: What subjects do you have today?

    B: I have English.

Quảng cáo

c. A: What subjects do you have today?

    B: I have maths.

d. A: What subjects do you have today?

    B: I have science.

Hướng dẫn dịch:

a. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

     B: Mình có môn tiếng Việt.

b. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

     B: Mình có môn tiếng Anh.

c. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

     B: Mình có môn toán.

đ. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

     B: Mình có môn khoa học.

Quảng cáo

3 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

A: What subjects do you have today?

B: I have English.

A: What subjects do you have today?

B: I have maths.

A: What subjects do you have today?

B: I have Vietnamese.

A: What subjects do you have today?

B: I have science.

Hướng dẫn dịch:

A: Hôm nay bạn có môn học gì?

B: Mình có môn tiếng Anh.

A: Hôm nay bạn có môn học gì?

B: Mình có môn toán.

A: Hôm nay bạn có môn học gì?

B: Mình có môn tiếng Việt.

A: Hôm nay bạn có môn học gì?

B: Mình có môn khoa học.

4 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick or cross (Nghe và tích V hoặc X)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. V

2. X

3. V

4. X

Nội dung bài nghe:

1. A: What subjects do you have today? - B: I have Vietnamese.

2. A: What subjects do you have today? - B: I have science.

3. A: What subjects do you have today? - B: I have maths.

4. A: What subjects do you have today? - B: I have English.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Hôm nay bạn có môn học gì? - B: Mình có tiếng Việt.

2. A: Hôm nay bạn có môn học gì? - B: Mình có khoa học.

3. A: Hôm nay bạn có môn học gì? - B: Mình có toán.

4. A: Hôm nay bạn có môn học gì? - B: Mình có tiếng Anh.

5 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. Vietnamese

2. have maths

3. What subjects; science

4. do you have; English; maths

Hướng dẫn dịch:

1. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

    B: Mình có tiếng Việt.

2. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

    B: Mình có toán.

3. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

    B: Mình có tiếng Anh và khoa học.

4. A: Hôm nay bạn có môn học gì?

    B: Mình có tiếng Anh và toán.

6 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: Our timetable hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-what-do-you-like-doing.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên