Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) - Tiếng Anh lớp 4 Global SuccessLời giải bài tập Unit 9 lớp 4 Lesson 1 (trang 62, 63) trong Unit 9: Our sports day Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) - Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Ngày hội thể thao của chúng ta vào tháng 5. Chúng ta chơi nhiều môn thể thao và trò chơi.

- Tuyệt! Tớ thích thể thao.

b.

- Ngày hội thể thao của chúng ta cũng vào tháng 5 phải không?

- Không, nó vào tháng 4.

Quảng cáo

2 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

a. April / Yes            

b. May / Yes    

c. April / No / June   

d. May / No / July

Nội dung bài nghe:

a. A: Is your sports day in April?

    B: Yes, it is.

b. A: Is your sports day in May?

    B: Yes, it is.

Quảng cáo

c. A: Is your sports day in April?

    B: No, it isn’t. It’s in June.

d. A: Is your sports day in May?

    B: No, it isn’t. It’s in July.

Hướng dẫn dịch:

a. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Tư không?

    B: Ừ, đúng vậy.

b. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Năm không?

    B: Ừ, đúng vậy.

c. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Tư không?

    B: Không, không phải vậy. Đó là vào tháng Sáu.

d. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Năm không?

    B: Không, không phải vậy. Đó là vào tháng Bảy.

Quảng cáo

3 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

A: Is your sports day in April?

B: No, it isn’t. It’s in June.

Hướng dẫn dịch:

A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Tư không?

B: Không, không phải vậy. Đó là vào tháng Sáu.

4 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and match (Nghe và nối)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. c

3. a

Nội dung bài nghe:

1. Nam: Is your sports day in June, Mary?

    Mary: Yes, it is.

2. Mai: Our sports day is in February. Is your sports day in February too, Ben?

    Ben: No, it isn’t. It’s in May.

3. Nam: Is your sports day in July, Lucy?

    Lucy: No, it isn’t. It’s in April.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Sáu không, Mary?

    Mary: Ừ, đúng vậy.

2. Mai: Ngày thể thao của chúng tớ là vào tháng Hai. Có phải ngày thể thao của bạn trong tháng Hai không, Ben?

    Ben: Không, không phải đâu. Đó là vào tháng Năm.

3. Nam: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng 7 không, Lucy?

    Lucy: Không, không phải đâu. Đó là vào tháng Tư.

5 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. it is   

2. April   

3. Is; May    

4. in; No, it isn’t

Hướng dẫn dịch:

1. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Sáu không, Mary?

    B: Ừ, đúng vậy.

2. A: Có phải ngày thể thao của bạn vào tháng Tư không, Mary?

    B: Ừ, đúng vậy.

3. A: Có phải ngày thể thao của bạn trong tháng Hai không?

    B: Không, không phải đâu. Đó là vào tháng Năm.

4. A: Có phải ngày thể thao của bạn trong tháng Bảy không?

    B: Không, không phải đâu. Đó là vào tháng Ba.

6 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

 

Hướng dẫn dịch:

Ngày thể thao, ngày thể thao.

Là ngày thể thao của bạn trong tháng 5?

Ừ, đúng vậy. Ừ, đúng vậy.

Đó là vào tháng Năm.

Ngày thể thao, ngày thể thao.

Là ngày thể thao của bạn trong tháng 6?

Không, không phải vậy. Không, không phải vậy.

Đó là vào tháng Bảy.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Our sports day hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-what-are-they-doing.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên