Trắc nghiệm xác định số hạng của dãy số - Toán lớp 11Trắc nghiệm xác định số hạng của dãy số

Bài 1: Cho dãy số (un). Khi đó số hạng thứ 5 của dãy un

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 10        B. 48        C. 16        D. 6

Đáp án: B

Ta có u2=u1, u3=2u2, u4=3u3, u5=4u4=48. Chọn B

Bài 2: Cho dãy số un. Khi đó số hạng u3n của dãy (un) là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Cho dãy un. Khi đó số hạng u2n của dãy un là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Cho dãy số (un). Công thức của số hạng tổng quát của dãy số là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Ta có 3n+1 =4.3n – 3.3n-1 ⇒ un=3n. Chọn B

Bài 5: Cho dãy số (un). Công thức của số hạng tổng quát của dãy số là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chọn B. Ta có 2n+1 – (n+1)2n= 4(2n – n.2n-1 )- 4(2n-1 – (n-1)2n-2) → un= 2n – n.2n-1

Bài 6: Cho dãy số (un). Khi đó số hạng thứ 5 của dãy số là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 11        B. 7        C. 9        D. 10

Đáp án: A

Ta có u2=u1+1=2, u3=u2+2=4, u4=u3+3=7, u5=u4+4=11.Chọn A

Bài 7: Cho dãy số un=4n+n với mọi n ≥ 1. Khi đó số hạng un+1 của dãy là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Ta có un+1= 4n+1+n+1.Chọn D

Bài 8: Cho dãy số (un). Khi đó số hạng thứ 10 của dãy số là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 41        B. 51        C. 81        D. 91

Đáp án: D

Ta có dãy (un) là cấp số cộng có công sai d=10 → u10=u1+9d=91.Chọn D

Bài 9: Cho dãy số (un) xác định bởi un = n2 – 4n – 2. Khi đó u10 bằng:

A. 48        B. 60        C. 58        D. 10

Đáp án: C

Hướng dẫn giải. u10 = 102 – 4.20 – 2 =58. Chọn C

Đáp án C

Bài 10: Cho dãy số un = 1+ (n +3).3n. khi đó công thức truy hồi của dãy là:

A. un+1 = 1 +3un với n ≥ 1

B. un+1 = 1 +3un + 3n+1 với n ≥ 1

C. un+1 = un + 3n+1 - 2 với n ≥ 1

D. un+1 =3un + 3n+1 - 2 với n ≥ 1

Đáp án: D

hướng dẫn giải.

un+1 = 1+ (n+4).3n+1 = 1 + (n+3).3n+1 + 3n+1

= 1 + 3n.(n+3).3 + 3n+1 = 3[1 + (n+ 3).3n] + 3n+1 – 2 = 3un + 3n+1 -2

Đáp án là D

Bài 11: Cho dãy số (un). Công thức của un+1 theo n là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

Hướng dẫn giải.

u1 = 1

u2 = 1 + 12

u3 = 1 + 12 + 22

u4 = 1 + 12 + 22 + 32

...

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

(có thể chứng minh bằng quy nạp). Đáp án A

Bài 12: Cho dãy số (vn). Khi đó v11 bằng:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 311

B. 31024

C. 332

D. 322

Đáp án: B

Hướng dẫn giải.

v1=3=320

v2=32=321

v3=34=322

v4=38=323

...

vn=32n+1 ⇒ v11=3210=31024

Đáp án là B

Bài 13: Cho dãy số (un). Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Dùng MTCT chức năng CALC: ta có u1=1/2;u2=1/4;u3=3/26

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 14: Cho dãy số (un). Tìm số hạng u5

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. u5=1/4        B. u5=17/12

C. u5=7/4        D. u5=71/39

Đáp án: C

Thế trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: u5=49/28=7/4 Chọn C.

Bài 15: Cho dãy số (un) biết un=(-1)n.2n Mệnh đề nào sau đây sai?

A. u1=-2        B. u2=4        C. u3=-6        D. u4=-8

Đáp án: D

Thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: u1=-2.1=-2;u2=(-1)2.2.2=4;u3=(-1)3.2.3=6;u4=(-1)4.2.4=8. Chọn D.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp