Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hình học 9 chọn lọc, có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Hình học 9 chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Cho hình trụ có chu vi đáy là 8π và chiều cao h = 10. Tính thể tích hình trụ:

Quảng cáo

A. 80π

B. 40π

C. 160π

D. 150π

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 4 (cm) và chiều cao h = 5 (cm). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 40π

B. 30π

C. 20π

D. 50π

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2πRh = 2π.4.5 = 40π (cm2)

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 8cm và diện tích toàn phần 564π cm2. Tính chiều cao của hình trụ:

A. 27cm

B. 27,25cm

C. 25cm

D. 25,27cm

Ta có diện tích toàn phần của hình trụ:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 4: Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Nếu ta tăng chiều cao lên hai lần và giảm bán kính đáy đi hai lần thì:

A. Thể tích hình trụ không đổi

B. Diện tích toàn phần không đổi

C. Diện tích xung quanh không đổi

D. Chu vi đáy không đổi

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 5: Hộp sữa Ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 12cm và đường kính đáy h = 8cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy π ≃ 3,14

A. 110π (cm2)

B. 128π (cm2)

C. 96π (cm2)

D. 112π (cm2)

Diện tích toàn phần của hộp sữa:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Câu 6: Cho hình nón có bán kính đáy R = 3(cm) và chiều cao h = 4(cm). Diện tích xung quanh của hình nón là:

A. 25π (cm2)

B. 12π (cm2)

C. 20π (cm2)

D. 15π (cm2)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 7: Cho hình nón có đường kính đáy d = 10 cm và diện tích xung quanh 65π (cm2) . Tính thể tích khối nón:

A. 100π (cm3)

B. 120π (cm3)

C. 300π (cm3)

D. 200π (cm3)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 8: Cho hình nón có chiều cao h = 10cm và thể tích V = 1000π (cm3). Tính diện tích toàn phần của hình nón:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 9: Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn để đựng nước. Các bán kính đáy là 10cm và 5cm, chiều cao là 20cm. Tính dung tích của xô:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có: BC = 20cm; AC = 12cm. Quay tam giác ABC cạnh AB ta được một hình nón có thể tích là:

A. 2304π (cm3)

B. 1024π (cm3)

C. 786π (cm3)

D. 768π (cm3)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 11: Cho hình cầu có đường kính d = 6cm. Diện tích mặt cầu là:

A. 36π (cm2)

B. 9π (cm2)

C. 12π (cm2)

D. 36π (cm2)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 12: Cho mặt cầu có thể tích V = 288π (cm3). Tính đường kính mặt cầu:

A. 6cm

B. 12cm

C. 8cm

D. 16cm

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 13: Cho mặt cầu có số đo diện tích bằng số đo thể tích. Tính bán kính mặt cầu:

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Từ giả thiết ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 14: Cho hình cầu có bán kính 3cm. Một hình nón cũng có bán kính đáy bằng 3cm và có diện tích toàn phần bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao của hình nón:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

A. 3

B. 6√3

C. 72

D. 6√2

Gọi l là độ dài đường sinh của hình nón.

Vì bán kính hình cầu và bán kính đáy của hình nón bằng nhau nên từ giả thiết ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 15: Chọn câu sai. Cho hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao là h. Khi đó

A. Diện tích xung quanh của hình trụ là: Sxq = 2πRh

B. Diện tích toàn phần của hình trụ là: Stp = 2πRh + 2πR2

C. Thể tích khối trụ là V = πR2h

D. Thể tích khối trụ là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Ta có hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao là h. Khi đó

+ Diện tích xung quanh của hình trụ là: Sxq = 2πRh

+ Diện tích toàn phần của hình trụ là: Stp = 2πRh + 2πR2

+ Thể tích khối trụ là V = πR2h

Do đó A, B, C đúng nên D sai

Chọn đáp án D.

Câu 16: Chọn câu sai trong các phát biểu dưới đây

A. Thể tích hình nón có chiều cao h và bán kính R là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

B. Thể tích khối cầu có bán kính R là V = πR3

C. Diện tích hình cầu có bán kính R là S = 4πR2

D. Đường sinh của hình nón có chiều cao h và bán kính là R là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Ta có:

+ Thể tích hình nón có chiều cao h và bán kính R là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

+ Diện tích hình cầu có bán kính R là

+ Đường sinh của hình nón có chiều cao h và bán kính là R là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Do đó A, C, D đúng

+ Thể tích khối cầu có bán kính R là Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án nên B sai

Chọn đáp án B.

Câu 17: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có bán kính đáy là 4cm và chiều cao là 6cm

A. 192π(cm3)

B. 196π(cm3)

C. 192(cm3)

D. 162π(cm3)

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2π.42.6=192π(cm3)

Chọn đáp án A.

Câu 18: Diện tích toàn phần của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là 12cm và chiều cao là 4cm là?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Gọi R là bán kính của đường tròn

Theo giả thiết ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 19: Một hình trụ có bán kính đáy là 5cm, diện tích xung quanh bằng 300π (cm2). Chiều cao của hình trụ là?

A. 6cm

B. 12cm

C. 30cm

D. 10cm

Gọi chiều cao của hình trụ là h

Ta có:

Sxq = 2πR2h ⇔ 2π.52.h = 300π ⇒ h = 6(cm)

Chọn đáp án A.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7