Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 2: Clothing

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Question 1. A. equal    B. fashion    C. champagne    D. match

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 2. A. only    B. cotton    C. cross    D. economic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /o/. Đáp án A phát âm là /əu/

Question 3. A. baggy    B. minority    C. style    D. symbol

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 4. A. design    B. ghost    C. clothing    D. strong

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /g/. Đáp án A là âm câm

Question 5. A. casual    B. sale    C. sleeveless    D. slit

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Bài 2. Find the word which has a different stress pattern from the other.

Quảng cáo

Question 1. A. harvest    B. famous    C. design    D. festival

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 2. A. holiday    B. tradition    C. vacation    D. activity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 3. A. outdoor    B. colorful    C. celebration    D. movement

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.

Question 4. A. Monday    B. flower    C. occasion    D. joyful

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5. A. tourist    B. event    C. special    D. national

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 6. A. music    B. costume    C. samba    D. America

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 7. A. concert    B. countryside    C. concern    D. lantern

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 8. A. surrounding    B. manner    C. stadium    D. famous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 9. A. baggy    B. design    C. equal    D. poetry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 10. A. inspiration    B. fashionable    C. modernize    D. symbol

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 3.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-clothing.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6