Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 3: A trip to the countryside

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word, which is pronounced differently from the others.

Question 1. A. map    B. sand    C. water    D. bag

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /æ/. Đáp án C phát âm là /ɔː/

Question 2. A. public    B. music    C. use    D. value

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /u:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 3. A. clear    B. learn    C. hear    D. fear

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /ɪə/. Đáp án B phát âm là /ɜː/

Question 4. A. pollute    B. truck    C. bubble    D. public

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /u:/

Question 5. A. tired    B. rich    C. kind    D. bicycle

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 6. A. pagoda    B. banyan    C. gather    D. relax

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 7. A. bamboo    B. afternoon    C. soon    D. took

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /u:/. Đáp án D phát âm là /u/

Question 8. A. collection    B. comment    C. rest    D. blanket

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 9. A. crop    B. grocery    C. locate    D. picnic

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /k/. Đáp án B phát âm là /s/

Bài 2. Choose the word that has the stress part pronunced differently from the others

Question 1. A. agree    B. father    C. depend    D. enjoy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 2. A. prefer    B. enjoy    C. happen    D. agree

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 3. A. original    B. geography    C. imperial    D. stimulating

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 4. A. magnificence    B. accessible    C. affordable    D. destination

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 5. A. breathtaking    B. safari    C. traveller    D. sightseeing

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp