Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 3 (có đáp án): Writing

Unit 3: A trip to the countryside

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 3 (có đáp án): Writing

Bài 1. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1. As she did so, her parents became ...............

Quảng cáo

A. the angriest    B. the most angry

C. the more angry    D. angrier and angrier

Đáp án: D

Giải thích: Become + ADJ (so sánh hơn): trở nên …..

Dịch: Khi cô làm như vậy, cha mẹ cô đã trở nên ngày càng tức giận hơn.

Question 2. People should eat ............... and do ............. to reduce the risk of heart disease.

A. less fat/ more exercise    B. less and less fat/ the more exercise

C. the less fat/ the more exercise    D. fatter/ more exercise

Đáp án: A

Dịch: Mọi người nên ăn ít chất béo và tập thể dục nhiều hơn để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Question 3. He spent a year in India and loves spicy food ............... the food is, ............... he likes it.

Quảng cáo

A. The hotter/ the more and more

B. The hotter/the more

C. The more and more hot/ the more

D. The hottest/ the most

Đáp án: B

Cấu trúc so sánh càng càng: The + ADJ (so sánh hơn) …., the + ADJ (so sánh hơn) ……

Dịch: Anh ấy đã dành một năm ở Ấn Độ và yêu thích đồ ăn cay. Đồ ăn càng nóng, anh ấy càng thích.

Question 4. Of course you can come to the party ...............

A. The more the merrier    B. The more and the merrier

C. The more and merrier    D. The more and more merrier

Đáp án: A

Giải thích: Cụm the more the merrier (càng đông càng vui)

Question 5. I feel ............... I did yesterday.

A. much more tired than    B. many more tired than

C. as many tired as    D. as more tired as

Đáp án: A

Giải thích: Các đáp án B, C, D đều sai ngữ pháp

Dịch: Tôi thấy mệt hơn hôm qua nhiều.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6. She is ............... a spectator.

A. more an athlete than    B. more of an athlete than

C. an athlete more than    D. an athlete of more than

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy là một vận động viên hơn là một khán giả.

Question 7. His house is ............... mine.

A. twice as big as    B. as twice big as

C. as two times big as    D. as big as twice

Đáp án: A

Cấu trúc so sánh gấp số lần: S + V + số lần + so sánh bằng/so sánh hơn.

Dịch: Nhà của anh ta to gấp đôi nhà tôi.

Bài 2. Choose A, B, C or D to complete the following passage.

Last Sundday, Nam went (1)______ excursion (2)______ Oxford. He got (3)______ early and took a bus, so he arrived on time. (4)________ the morning, he visited the National Gallery, Big Ben and the Hyde Park. In the afternoon, he bought a dictionary and a small disc (5)________ the word “Oxford University”. He met some English students (6)________ the bookshop. He was happy (7)________ practice speaking English (8)______ many foreigners. Although he felt tired, he all had a nice day.

Question 1. A. to    B. on    C. at    D. in

Đáp án: B

Dịch: Chủ nhật tuần trước, Nam tiếp tục chuyến tham quan Oxford.

Question 2. A. for    B. at    C. to    D. in

Đáp án: C

Dịch: Chủ nhật tuần trước, Nam tiếp tục chuyến tham quan Oxford.

Question 3. A. at    B. in    C. up    D. to

Đáp án: C

Dịch: Anh dậy sớm và đi xe buýt, vì vậy anh đến đúng giờ.

Question 4. A. For    B. In    C. On    D. At

Đáp án: B

Dịch: Vào buổi sáng, anh đến thăm Phòng trưng bày Quốc gia, Big Ben và Công viên Hyde

Question 5. A. in    B. among    C. by    D. with

Đáp án: D

Dịch: Vào buổi chiều, anh ấy đã mua một cuốn từ điển và một chiếc đĩa nhỏ có chữ "Oxford Oxford University".

Question 6. A. to    B. on    C. at    D. in

Đáp án: D

Dịch: Anh gặp một số sinh viên tiếng Anh trong hiệu sách.

Question 7. A. to    B. in    C. on    D. by

Đáp án: A

Dịch: Anh rất vui khi được nói tiếng Anh với nhiều người nước ngoài.

Question 8. A. with    B. on    C. in    D. to

Đáp án: A

Dịch: Anh rất vui khi được nói tiếng Anh với nhiều người nước ngoài.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6