Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 3: A trip to the countryside

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the best answer to complete these following sentences

Quảng cáo

Question 1. They _________ in that house for several months.

A. live    B. are living    C. lived    D. have lived

Đáp án: D

Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành (dấu hiệu: for several months)

Dịch: Họ đã sống trong ngôi nhà đó được vài tháng.

Question 2. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.

A. because    B. and    C. so    D. but

Đáp án: C

Dịch: Trời mưa rất to, vì vậy tôi có thể đi xem phim cùng bạn.

Question 3. My father_________ teaching in a small village 10 years ago.

A. is starting    B. started    C. starts    D. has started

Đáp án: B

Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: 10 years ago)

Dịch: Cha tôi đã bắt đầu dạy học ở một ngôi làng nhỏ cách đây 10 năm.

Quảng cáo

Question 4. Minh wishes he_________ a new bike.

A. has    B. would have    C. had    D. will have

Đáp án: B

Giải thích: Điều ước không có thực ở hiện tại

Dịch: Minh ước anh sẽ có một chiếc xe đạp mới.

Question 5. I wish you________ it again.

A. don’t do    B. won’t do    C. didn’t do    D. wouldn’t do

Đáp án: D

Giải thích: Điều ước không có thực ở hiện tại

Dịch: Tôi ước bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.

Question 6. I can’t go to the park with you________ it is raining.

A. so    B. because    C. and    D. but

Đáp án: B

Dịch: Tôi có thể đi đến công viên với bạn vì trời đang mưa.

Question 7. He wishes he_________ speak English well.

A. can    B. could    C. would    D. will

Đáp án: B

Dịch: Anh ấy ước mình có thể nói tiếng Anh tốt.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8. It was an_________ day.

A. enjoy    B. enjoyable    C. enjoyment    D. enjoyably

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Đó là một ngày thú vị.

Question 9. They walked _________ half an hour to reach the village.

A. in    B. in    C. to    D. for

Đáp án: D

Dịch: Họ đi bộ trong nửa giờ để đến làng.

Question 10. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.

A. on    B. in    C. at    D. for

Đáp án: C

Giải thích: Trước giờ dùng giới từ “at”

Dịch: Chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào lúc 5 giờ sáng hôm qua.

Question 11. She has just taken the examination _________ Maths.

A. for    B. at    C. on    D. in

Đáp án: D

Dịch: Cô ấy vừa làm bài kiểm tra môn Toán.

Question 12. The telephone was_________ by Alexander Bell.

A. invent    B. invented    C. inventing    D. inventor

Đáp án: B

Giải thích: Thì quá khứ đơn dạng bị động

Dịch: Điện thoại được phát minh bởi Alexander Bell.

Question 13. I’m very proud_________ my school.

A. from    B. at    C. of    D. off

Đáp án: C

Giải thích: tobe proud of st (tự hào về cái gì)

Dịch: Tôi rất tự hào về trường của mình.

Question 14. She did the test very well and I did it well ________.

A. even    B. also    C. too    D. so

Đáp án: C

Dịch: Cô ấy đã làm bài kiểm tra rất tốt và tôi cũng làm tốt.

Question 15. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.

A. and    B. so    C. but    D. because

Đáp án: B

Dịch: Anh ấy làm việc rất chăm chỉ, vì vậy anh ấy đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6