Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 3 - 4 Bài 37 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 3 - 4 Bài 37 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 3 - 4 Bài 37 Tiết 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Bài 37

Bài 37Bài 37     

Bài 37Bài 37 

 b) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Bài 37 

3 × 7 = ………………………………………

Vậy: ……………..

3 × 8 = ………………………………………

Vậy: ……………..

Trả lời:

Em thấy 3 + 3 + 3 + 3 = 12, trong tổng trên 3 được lấy 4 lần nên ta có thể viết là 3 × 4 và bằng 12

Tương tự em tính được 3 + 3 + 3 = 9, trong tổng trên 3 được lấy 3 lần nên số cần điền vào ô trống thứ nhất là 3, đáp số bằng 9, tương tự em thực hiện cho các ý khác.

Bài 37Bài 37 

Bài 37Bài 37         

b) Phép nhân 3 × 7 biểu thị phép cộng 3 được lấy 7 lần nên em có thể viết thành 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 và bằng 21. Nên 3 × 7 = 21

Tương tự với 3 × 8. Em trình bày như sau: 

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

3 × 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21

Vậy: 3 × 7 = 21.

3 × 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24

Vậy: 3 × 8 = 24.

Bài 2 Trang 3 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu):

 Bài 37

Trả lời:

Em thấy:

+ Khung thứ nhất        

Bài 37 có 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 5 hình tròn, ta có thể nói 5 hình tròn được lấy 3 lần, hay viết là 5 × 3.

+ Khung thứ hai

Bài 37

có 2 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 10 hình tròn, ta có thể nói 10 hình tròn được lấy 2 lần, hay viết là 10 × 2.

+ Khung thứ ba

Bài 37

có 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 4 hình tròn, ta có thể nói 4 hình tròn được lấy 3 lần, hay viết là 4 × 3 

Tương tự với các phép tính còn lại, em có kết quả:

Bài 37

Bài 3 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2    

Số?

Bài 37

Có tất cả bao nhiêu cánh quạt?

                                      Bài giải

                                                       Bài 37

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy, có 4 cái quạt, mỗi cái quạt có 3 cánh, tức là 3 cánh quạt được lấy 4 lần nên ta có 3 × 4 = 12. Số cần điền vào ô trống là 4 và 12.

                                      Bài giải

                                                      Bài 37 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên