Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 4 - 5 Bài 37 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 4 - 5 Bài 37 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 4 - 5 Bài 37 Tiết 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

a) Viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

Phép cộng

Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 = 8

× 4 = 8

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12


2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16


b) Viết phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau (theo mẫu).

Phép nhân

Phép cộng

× 5 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

× 6 = 18


× 5 = 20


Trả lời:

a) 

• 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Trong phép cộng, số 2 được lấy 4 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 4 = 8

• 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

Trong phép cộng, số 2 được lấy 6 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 6 = 12

• 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

Trong phép cộng, số 2 được lấy 8 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 8 = 16

Em có bảng đáp án

Phép cộng

Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 = 8

× 4 = 8

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

× 6 = 12 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

× 8 = 16

b) Phép nhân 2 × 5 = 10 được hiểu là số 2 được lấy 5 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng: 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Phép nhân 3 × 6 = 18 được hiểu là số 3 được lấy 6 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Phép nhân 4 × 5 = 20 được hiểu là số 4 được lấy 5 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Em có bảng đáp án

Phép nhân

Phép cộng

× 5 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

× 6 = 18

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

× 5 = 20

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Bài 2 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu).

Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật.

Bài 37  

Trả lời:

Bài 37

Có 6 con thỏ, mỗi con thỏ có 4 chân, tức là 4 chân được lấy 6 lần, nên em có phép nhân 4 × 6 và kết quả bằng 24. 

Bài 37

Có 5 con chim, mỗi con chim có 2 chân, tức là 2 chân được lấy 5 lần, nên em có phép nhân 2 × 5 và kết quả bằng 10. 

Bài 37

Có 4 con bọ, mỗi con có 6 chân, tức là 6 chân được lấy 4 lần, nên em có phép nhân 6 × 4 và kết quả bằng 24. 

Bài 37

Có 2 con nhện, mỗi con nhện có 8 chân, tức là 8 chân được lấy 2 lần, nên em có phép nhân 8 × 2 và kết quả bằng 16.

Bài 37

Có 3 con bọ cánh cứng, mỗi con bọ có 6 chân, tức là 6 chân được lấy 3 lần, nên em có phép nhân 6 × 3 và kết quả bằng 18.

Em có kết quả:


Bài 37 

Bài 3 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

 Tính (theo mẫu).

Bài 37 

a) 5 × 3 = ……………………………=……

Vậy: 5 × 3 = …………

b) 3 × 5 = ……………………………=……

Vậy: 3 × 5 = …………

c) 6 × 3 = ……………………………=……

Vậy: 6 × 3 = …………

Trả lời:

Phép nhân 5 × 3 có nghĩa là 5 được lấy 3 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 5 + 5 + 5 và bằng 15. 

Phép nhân 3 × 5 có nghĩa là 3 được lấy 5 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 và bằng 15.

Phép nhân 6 × 3 có nghĩa là 6 được lấy 3 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 6 + 6 + 6 và bằng 18.

a) 5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15.

Vậy: 5 × 3 = 15.

b) 3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.

Vậy: 3 × 5 = 15.

c) 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18.

Vậy: 6 × 3 = 18.

Bài 4 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Mỗi con bọ rùa có 6 chân. Hỏi 3 con bọ rùa có bao nhiêu chân?

Bài giải

Bài 37 

Trả lời:

Mỗi con bọ rùa có 6 chân, mà có 3 con như thế, tức là 6 chân được lấy 3 lần, viết là: 6 × 3 và kết quả bằng 18. Vậy số cần điền vào ô trống lần lượt là 3 và 18.

Bài giải

                                                      Bài 37 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên