Kiểm tra trang được gọi từ https hay httpBài tập PHP: Kiểm tra trang được gọi từ https hay http

Viết PHP script để kiểm tra xem trang là được gọi từ https hay http.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập kiểm tra trang được gọi từ https hay http trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Bài tập PHP cơ bản</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    if (!empty($_SERVER['HTTPS']))  
		{ 
		 echo 'Trang được gọi từ https.'; 
		} 
		else 
		{ 
		echo 'Trang được gọi từ http'."<br>"; 
		} 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Kiểm tra trang được gọi từ https hay http | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp