Lấy thư mục gốc trong PHPBài tập PHP: Lấy thư mục gốc

Viết PHP script để lấy thư mục gốc mà script hiện tại đang thực thi (khi đã được xác định trong file cấu hình).

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy thư mục gốc trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy thư mục gốc trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
     // Hàm getenv() được dùng để lấy giá trị của các biến môi trường 
		 $rd = getenv('DOCUMENT_ROOT'); 
		 echo $rd."<br>";
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy thư mục gốc trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp