Lấy thông tin Last Modified của fileBài tập PHP: Lấy thông tin Last Modified của file

Viết PHP script để lấy thông tin chỉnh sửa lần cuối cùng của một file.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy thông tin Last Modified của một file trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy thông tin Last Modified trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $ten_file_hien_tai = basename($_SERVER['PHP_SELF']); 
		$file_last_modified = filemtime($ten_file_hien_tai);  
		echo "Last modified: " . date("l, dS F, Y, h:ia", $file_last_modified)."<br>";
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy thông tin Last Modified của file | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp