Tạo bảng trong PHPBài tập PHP: Tạo bảng

Viết PHP script để hiển thị chuỗi và giá trị bên trong bảng.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập tạo bảng trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Tạo bảng trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $a=1000; 
		$b=1500; 
		$c=2000; 
		echo "<table border=1 cellspacing=0 cellpading=0> 
		<tr> <td><font color=blue>Lương nhân viên tư vấn</td> <td>$a$</font></td></tr>  
		<tr> <td><font color=blue>Lương nhân viên kinh doanh</td> <td>$b$</font></td></tr> 
		<tr> <td><font color=blue>Lương nhân viên IT</td> <td>$c$</font></td></tr> 
		</table>"; 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Tạo bảng trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp