Email Validation trong PHPBài tập PHP: Email Validation

Viết PHP script đơn giản để kiểm tra xem một email nào đó có hợp lệ không.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập Email Validation trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Email Validation trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    // truyền vào địa chỉ email hợp lệ/không hợp lệ
		$email = "mail@example.com"; 
		if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))  
		{ 
			 echo '"' . $email . '" = Hợp lệ'."<br>"; 
		} 
		else  
		{ 
			 echo '"' . $email . '" = Không hợp lệ'."<br>"; 
		} 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Email Validation trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp