Lấy tên file trong PHPBài tập PHP: Lấy tên file hiện tại

Viết PHP script để lấy tên file hiện tại đang sử dụng để lưu trữ PHP code trong htdocs.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy tên file hiện tại trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy tên file trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
     $ten_file_hien_tai = basename($_SERVER['PHP_SELF']); 
     echo "Tên file hiện tại là: $ten_file_hien_tai";
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy tên file trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp