Toán tử tam phân (toán tử tam ngôi hay toán tử điều kiện) trong PHPBài tập PHP: Sử dụng toán tử tam phân

Viết PHP script để kiểm tra một số là lớn hơn 10, 15, hay 20 bằng cách sử dụng toán tử tam phân.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập sử dụng toán tử tam phân trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Toán tử tam phân trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
      function toan_tu_tam_phan($n){ 
			$r = $n > 20 
			? "lớn hơn 20" 
			: ($n > 15 
			? "lớn hơn 15" 
			: ($n >10 
			? "lớn hơn 10" 
			: "Số vừa nhập là nhỏ hơn 10!"));  
			echo $n." : ".$r."<br>"; 
			} 
			toan_tu_tam_phan(42); 
			toan_tu_tam_phan(21); 
			toan_tu_tam_phan(12); 
			toan_tu_tam_phan(5);
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

 | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp