Lấy URL trong PHP



Bài tập PHP: Lấy URL trong PHP

Viết PHP script để trả về một vài thành phần của URL: 'https://vietjack.com/bai-tap-php/lay-url-trong-php.jsp'.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy URL trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy URL trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
     $url = 'https://vietjack.com/bai-tap-php/lay-url-trong-php.jsp'; 
		 $url=parse_url($url); 
		 echo 'Scheme : '.$url['scheme']."<br>"; 
		 echo 'Host : '.$url['host']."<br>"; 
		 echo 'Path : '.$url['path']."<br>";
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy URL trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp