Lấy địa chỉ Client IP trong PHPBài tập PHP: Lấy địa chỉ Client IP trong PHP

Viết PHP script để lấy địa chỉ Client IP trong PHP.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy địa chỉ Client IP trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy địa chỉ Client IP trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
     //Kiểm tra xem IP có phải là từ Share Internet 
		if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))   
		 { 
			$ip_address = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; 
		 } 
		//Kiểm tra xem IP có phải là từ Proxy 
		elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))  
		 { 
			$ip_address = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; 
		 } 
		//Kiểm tra xem IP có phải là từ Remote Address 
		else 
		 { 
			$ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
		 } 
		echo "Địa chỉ Client IP là: $ip_address"; 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

 | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp