Lấy Source Code của một trang web trong PHPBài tập PHP: Lấy Source Code của một trang web

Viết PHP script để lấy Source Code của một trang web.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập lấy Source Code của một trang web trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Lấy Source Code của một trang web trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $all_lines = file('https://vietjack.com/'); 
		foreach ($all_lines as $line_num => $line) 
		 { 
			echo "Dòng thứ {$line_num}: " . htmlspecialchars($line) . "<br>"; 
		 } 
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lấy Source Code của một trang web trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp