Đếm số dòng trong file PHPBài tập PHP: Đếm số dòng trong file

Viết PHP script để đếm số dòng trong một file.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập đếm số dòng trong file PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>Đếm số dòng trong file PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    $file = basename($_SERVER['PHP_SELF']);  
		$so_dong = count(file($file));  
		echo "Có $so_dong dòng trong $file"."<br>";
    ?>
    
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Đếm số dòng trong file PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập PHP cơ bản có giải khác có trên VietJack:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.


bai-tap-php-co-ban.jsp