Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 70 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ao, ương, ươc, ươt, ươi hay uôn?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:        Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

2. (trang 71 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Sắp xếp các ô chữ để tạo câu. Viết lại câu tạo được

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)a) Chúng em thích giờ ra chơi.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) Em yêu trường em.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

c) Mùa xuân có hoa đào.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)d) Mùa xuân là tết trồng cây.

3. (trang 71 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một câu em thích ở bài 2

Trả lời:

Lựa chọn và viết lại một câu ở bài 2:

- Chúng em thích giờ ra chơi.

- Em yêu trường em.

- Mùa xuân có hoa đào.

- Mùa xuân là tết trồng cây.

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên