Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 6 Tiết 2 Y y Luyện chính tả trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 6 Tiết 2 Y y Luyện chính tả trang 26, 27 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 6 Tiết 2 Y y Luyện chính tả trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 26 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) Y y, y tá, thủ quỹ, dã quỳ, quý giá

b) Bé bị ho, mẹ đưa bé ra y tế xã . Ở đó có cô y tá. Cô cho bé lọ bổ phế.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các danh từ, câu văn.

2. (trang 27 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối theo mẫu

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 6 Tiết 2 Y y Luyện chính tả trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 6 Tiết 2 Y y Luyện chính tả trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 27 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) c hay k?

nhà ….. ửa              cũ …….ĩ                   kì ……..ọ                  ………è đá

b) g hay gh?

xẻ …….ỗ                gồ ……ề                    ……ế da                    ……..à tre

c) ng hay ngh?

bé …….ủ                củ ……..ệ                  cá ……ừ                  ý ……….ĩ

Trả lời:

a) c hay k?

nhà cửa              cũ kĩ                   kì cọ                  kè đá

b) g hay gh?

xẻ gỗ                gồ ghề                    ghế da                    gà tre

c) ng hay ngh?

ngủ                củ nghệ                  cá ngừ                  ý nghĩ

4. (trang 27 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống (y tá, thị xã, qua phà)

– Nhà Hà ở ……………..

 – Hà và bố ………………. về quê.

 – Mẹ Hà là  ………………..

Trả lời:

– Nhà Hà ở thị xã.

 – Hà và bố qua phà về quê.

 – Mẹ Hà là y tá.

5. (trang 27 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết 1 – 2 từ ngữ có tiếng chứa

- v

- x

- y

Trả lời:

Từ ngữ có tiếng chứa:

- v: vui; văn; vòng; viết; vai; vít

- x: xiếc; xây; xin; xe; xem; xoan

- y: yên; yết; yêu; yểng

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên