Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 1 trang 21, 22 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 1 trang 21, 22 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 1 trang 21, 22 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 21, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2) Đọc:

Hoảng tử học nghề

Làng nọ có một cô gái đẹp và rất nết na. Nhà vua muốn cưới nàng cho hoảng tử. Cô gái đã hỏi hoàng tử đã học nghề nào chưa, vua tức giận bảo:

- Con ta là hoảng tử, cần gì phải học nghề cho nhọc thân.

Cô gái sụp lạy tâu rằng:

- Tâu bệ hạ, nếu hoàng tử không có nghề gì, con không lấy làm chồng.

Hoàng tử buộc phải chiều lòng nàng đi học nghề dệt vải. Khi học được nghề rồi, cô gái mới cho hoàng tử về triều.

Một ngày nọ, hoàng tử đi săn trong rừng. Giữa đường chàng bị bọn cướp bắt. Hằng ngày, tại nơi bị giam hoàng tử ngồi dệt moottj tấm vải lụa. Chàng thêu vào đó mấy chữ làm mật hiệu báo việc mình bị bắt rồi đem dâng tấm vải đó cho bọn cướp. Bọn cướp đem ra chợ bán. Tình cờ nhà vua đi qua chợ, thấy tấ lụa đẹp liền mua. Khi mở ra, nhà vua mới biết con mình bị bắt và nơi bọn cướp đag giam giữ. Tức thù vua sai quân vào rừng vây bắt bọn cướp, cứu được con về.

(Theo Tổng hợp văn học giân dan người Việt, tập 7)

- Mật hiệu: dấu hiệu riêng để những người cùng tổ chức nhận ra nhau.

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …

2. (trang 21, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 1 trang 21, 22 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

a. Nhà vua muốn cưới cho hoàng tử một cô gái đẹp và nết na.

 

b. Cô gái cho rằng hoàng tử không cần học nghề.

 

c. Nhà vua yêu cầu hoàng tử học nghề.

 

d. Hoàng tử không nghe theo lời cô gái.

 

e. Hoàng tử đi học nghề dệt vải.

 

g. Một hôm đi săn trong rừng, hoàng tử bị bọn cướp bắt.

 

h. Bọn cướp bắt hoàng tử dệt một tấm vải.

 

i. Hoàng tử thêu vào tấm vải mật hiệu báo việc mình bị bắt.

 

k. Nhờ tấm vải có mật hiệu, nhà vua cứu được con trai.

 

Trả lời:

a. Nhà vua muốn cưới cho hoàng tử một cô gái đẹp và nết na.

Đ

b. Cô gái cho rằng hoàng tử không cần học nghề.

S

c. Nhà vua yêu cầu hoàng tử học nghề.

Đ

d. Hoàng tử không nghe theo lời cô gái.

S

e. Hoàng tử đi học nghề dệt vải.

Đ

g. Một hôm đi săn trong rừng, hoàng tử bị bọn cướp bắt.

Đ

h. Bọn cướp bắt hoàng tử dệt một tấm vải.

S

i. Hoàng tử thêu vào tấm vải mật hiệu báo việc mình bị bắt.

Đ

k. Nhờ tấm vải có mật hiệu, nhà vua cứu được con trai.

Đ

3. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Theo em, vì sao cô gái yêu cầu hoàng tử phải học một nghề?

Trả lời:

Cô gái yêu cầu hoàng tử phải học một nghề vì nàng cần sự ổn định, hiểu biết, biết làm việc, có thể tự lực nuôi sống được bản thân.

4. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Tưởng tượng hoàng tử sẽ nói gì với vợ khi thoát khỏi bọn cướp trở về?

Trả lời:

Hoàng tử sẽ nói: Cảm ơn nàng vì đã yêu cầu ta học nghề. Nhờ nó mà bây giờ ta mới có thể thoát nạn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác