Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 3 trang 23, 24 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 3 trang 23, 24 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 3 trang 23, 24 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 23 - 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a. g hoặc gh

…..ế tựa

…..i chép

Cố ……ắng

Đi xa về ….ần

…..óp công …..óp của

b. s hoặc x

…..a bẫy

……a nhà

Xem …..ách

Vì …..ao ……áng lấp lánh phía chân trời ……a.

c. Dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Bác si

Ki

Vo

Ke có công người có cua

Trả lời

a. g hoặc gh

ghế tựa

Ghi chép

Cố gắng

Đi xa về gần

góp công góp của

b. s hoặc x

sa bẫy

xa nhà

Xem sách

Vì sao sáng lấp lánh phía chân trời xa.

c. Dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Bác

Kẻ có công người có của

2. (trang 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành ho buổi học thứ 2)

Điền s hoặc x rồi giải câu đố.

a. Quả, lá chua nhưng chẳng ngoa

Tên ….ấu ….a nhưng chẳng ….ấu.

(Là quả……..)

b. Chẳng ai biết mặt ra ….ao

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.

(Là………)

Trả lời

a. Quả, lá chua nhưng chẳng ngoa

Tên xấu xa nhưng chẳng xấu.

(Là quả sấu)

b. Chẳng ai biết mặt ra sao

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.

(Là sấm)

3. (trang 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống.

(khen, kém, trông, làm, học, nghe, hỏi, biết, hay, tốt, hơn)

Học ở người biết hơn

Ông cụ nọ có độc nhất một cô con gái. Một hôm có hai anh chàng cùng đến ngỏ ý hỏi cô gái làm vợ. Ông cụ hỏi hai người: “Mỗi anh về làm cho lão một cái cày. Ai làm …..  hơn, lão sẽ gả con gái cho”.

Anh thứ nhất nghĩ: “Mình làm ở nhà nhiều người ….. thấy, nếu làm….. thì xấu hổ chết.”. Anh ta liền vào tận rừng sâu, một mình hì hục đẽo cày.

Anh thứ hai nghĩ khác: “Mình phải ……những người……. hơn.”. Anh liền đem gỗ ra đầu bản, ai nói không đúng anh cũng cảm ơn. Cuối cùng anh đẽo được một cái cày vừa tốt vừa đẹp, ai thấy cũng phải……

Đến hẹn, cả hai anh đem cày đến. Cày của anh thứ hai …….hẳn cày của anh thứ nhất. Cả hai cha con cô gái đều ưng thuận.

(Theo Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 1)

Trả lời

Ông cụ nọ có độc nhất một cô con gái. Một hôm có hai anh chàng cùng đến ngỏ ý hỏi cô gái làm vợ. Ông cụ hỏi hai người: “Mỗi anh về làm cho lão một cái cày. Ai làm tốt hơn, lão sẽ gả con gái cho”.

Anh thứ nhất nghĩ: “Mình làm ở nhà nhiều người trông thấy, nếu làm kém thì xấu hổ chết.”. Anh ta liền vào tận rừng sâu, một mình hì hục đẽo cày.

Anh thứ hai nghĩ khác: “Mình phải học những người biết hơn.”. Anh liền đem gỗ ra đầu bản, ai nói không đúng anh cũng cảm ơn. Cuối cùng anh đẽo được một cái cày vừa tốt vừa đẹp, ai thấy cũng phải khen

Đến hẹn, cả hai anh đem cày đến. Cày của anh thứ hai hơn hẳn cày của anh thứ nhất. Cả hai cha con cô gái đều ưng thuận.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác