Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Tải xuống

Với mục đích giúp học sinh có kế hoạch ôn tập hiệu quả từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Vật Lí lớp 11, VietJack biên soạn loạt bài đề cương ôn tập Vật Lí lớp 11 Học kì 2 .... Đề cương sẽ tóm tắt các nội dung chính, quan trọng cần ôn tập cũng như đưa ra các bài tập chọn lọc, điển hình giúp bạn ôn tập môn Vật Lí lớp 11 hiệu quả.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 MÔN VẬT LÍ 11

NĂM HỌC 2020 – 2021

A. LÝ THUYẾT CẦN NẮM

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

I.1. CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

1. Sự nhiễm điện của các vật, điện tích, tương tác điện. Định luật Cu-Lông, hằng số điện môi.

2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.

3. Điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện.

4. Công của lực điện. Thế năng của một điện tích trong điện trường.

5. Điện thế, hiệu điện thế.

6. Tụ điện, điện dung của tụ điện.

I.2. CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

1. Dòng điện. Cường độ dòng điện, dòng điện không đổi. Nguồn điện, suất điện động của nguồn điện. Pin và ắc quy.

2. Điện năng tiêu thụ và công suất điện, công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua, công và công suất của nguồn điện.

3. Định luật Ôm đối với toàn mạch.

4. Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ.

5. Xác định được suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa bằng thí nghiệm.

I.3. CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

1. Bản chất của dòng điện trong kim loại, sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ, điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn, hiện tượng nhiệt điện.

2. Thuyết điện li. Bản chất dòng điện trong chất điện phân. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan. Các định luật Fa-ra-đây.

3. Sự dẫn điện, bản chất dòng điện trong chất khí. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí, điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực. Tia lửa điện, điều kiện tạo ra tia lửa điện. Hồ quang điện, điều kiện tạo ra hồ quang điện.

4. Chất bán dẫn và tính chất. Hạt tải điện trong chất bán dẫn, bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. Lớp chuyển tiếp p-n, đi ốt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng đi ốt bán dẫn, tranzito lưỡng cực n-p-n, cấu tạo và nguyên lí hoạt động.

II. KỸ NĂNG VẬN DỤNG:

II.1. CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG

1. Vận dụng được định luật Cu-Lông để giải thích và giải được các bài tập về tương tác điện.
2. Vận dụng được các công thức xác định lực điện trong điện trường đều, xác định điện trường do điện tích điểm gây ra. Giải được một số dạng toán của điện trường: Tìm điện trường tổng hợp, xác định vị trí cường độ điện trường bằng 0.

3. Vận dụng được các công thức tính công của lực điện, công thức tính hiệu điện thế; mối liên hệ giữa E, U; mối liên hệ giữa Q, C, U; mối liên hệ giữa điện thế và hiệu điện thế để giải bài tập.
 
II.2. CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

1. Vận dụng được các công thức tính công của nguồn điện, công suất của nguồn điện, công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua để giải các bài tập.

2. Liên hệ được các bài toán về dòng điện không đổi vào trong thực tế. Phân biệt được điểm khác nhau giữa acquy và pin Vônta.

3. Vận dụng được biểu thức định luật Ôm, công thức tính hiệu điện thế mạch ngoài, suất điện động của nguồn điện, hiện tượng đoản mạch, hiệu suất nguồn điện, định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện, định luật Ôm cho toàn mạch để giải bài toán về mạch điện kín có bộ nguồn.

4. Biết cách tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn nối tiếp, song song, hỗn hợp đối xứng. Xác định được chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện.

II.3. CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

1. Giải thích được một cách định tính các tính chất điện chung của kim loại dựa trên thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại.

2. Vận dụng được kiến thức để giải thích các ứng dụng cơ bản của hiện tượng điện phân. Vận dụng được định luật Faraday để làm bài tập.

3. Giải thích được một cách định tính bản chất của dòng điện trong chất khí.

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM

ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG

Câu 1. Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

  A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc;

  B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện;

  C. Đặt một vật gần nguồn điện;                             

  D. Cho một vật tiếp xúc với viên pin.

Câu 2. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

  A. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu;

  B. Chim thường xù lông về mùa rét;

  C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường;

  D. Sét giữa các đám mây.

Câu 3. Điện tích điểm là

  A. vật có kích thước rất nhỏ.                                 

  B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.

  C. vật chứa rất ít điện tích.                                    

  D. điểm phát ra điện tích.

Câu 4. Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai

  A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.                 

  B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.

  C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

  D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

Câu 5. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

  A. tăng 4 lần.                  

  B. tăng 2 lần.                  

  C. giảm 4 lần.  

  D. giảm 4 lần.

Câu 6. Nhận xét không đúng về điện môi là:

  A. Điện môi là môi trường cách điện.

  B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

  C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

  D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

Câu 7. Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp

  A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.

  B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

  C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

  D. tương tác điện  giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

Câu 8 . Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

  A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.

  B. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.

  C. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.

  D. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường.

Câu 9. Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng  không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong

  A. chân không.                                                      

  B. nước nguyên chất.

  C. dầu hỏa.                                                           

  D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 10. Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

  A. tăng 2 lần.                 

  B. vẫn không đổi.          

  C. giảm 2 lần.  

  D. giảm 4 lần.

Câu 11. Sẽ không có ý nghĩa khi ta  nói về hằng số điện môi của

  A. hắc ín ( nhựa đường).  

  B. nhựa trong.               

  C. thủy tinh. 

  D. nhôm.

Câu 12. Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

  A. thanh niken.              

  B. khối thủy ngân.          

  C. thanh chì.        

  D. thanh gỗ khô.

Câu 13. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

  A. hút nhau một lực 0,5 N.                                   

  B. hút  nhau một lực 5 N.

  C. đẩy nhau một lực 5N.                                      

  D. đẩy nhau một lực 0,5 N.

Câu 14. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

  A. 30000 m.                 

  B. 300 m.                      

  C. 90000 m.  

  D. 900 m.

Câu 15. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

  A. hút nhau 1 lực bằng 10 N.                                

  B. đẩy nhau một lực bằng 10 N.

  C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.                         

  D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.

Câu 16. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là                                                      

  A. 3.                            

  B. 1/3.                          

  C. 9. 

  D. 1/9

Câu 17. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

  A. 1 N.                          

  B. 2 N.                          

  C. 8 N.  

  D. 48 N.

Câu 18. Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là

  A. 9 C.                         

  B. 9.10-8 C.                    

  C. 0,3 mC. 

  D. 10-3 C.

Câu 19. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  A. q1> 0 và q2 < 0.          

  B. q1< 0 và q2 > 0.          

  C. q1.q2 > 0.                    

  D. q1.q2 < 0.

Câu 20. Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

  A. Điện tích của vật A và D trái dấu.                  

  B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.

  C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.               

  D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.

D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Câu 22. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 23. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).                           

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).                            

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 24. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (mC).                                     

B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (mC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).                                         

D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Câu 25. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

  A. r2 = 1,6 (m).                

  B. r2 = 1,6 (cm).               

  C. r2 = 1,28 (m).     

  D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 26. Hai điện tích điểm q1 = +3.10-7 (C) và q2 = -3. 10-7 (C),đặt trong dầu (ℰ = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:

A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).                             

B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).

C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).                              

D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

Câu 27. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ℰ = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (mC).                     

B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (mC).

C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (mC).                      

D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (mC).

Câu 28. Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:  

  A. r = 0,6 (cm).              

  B. r = 0,6 (m).                 

  C. r = 6 (m).                

  D. r = 6 (cm).

Câu 29. Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = + 2.10-6 (C), đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là:        

A. F = 14,40 (N).             

B. F = 17,28 (N).              

C. F = 20,36 (N).        

D. F = 28,80 (N).

Câu 30. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

Câu 31. Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là

  A. 9.                              

  B. 16.                            

  C. 17. 

  D. 8.

Câu 32. Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

  A. 11.                           

  B. 13.                           

  C. 15.  

  D. 16.

Câu 33. Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó

  A. sẽ là ion dương.                                              

  B. vẫn là 1 ion âm.

  C. trung hoà về điện.                                           

  D. có điện tích không xác định được.

Câu 34. Nếu nguyên tử oxi bị  mất hết electron nó mang điện tích

  A. + 1,6.10-19 C.         

  B. – 1,6.10-19 C.               

  C. + 12,8.10-19 C. 

  D. - 12,8.10-19 C.

Câu 35. Điều kiện để 1 vật dẫn điện là

  A. vật phải ở nhiệt độ phòng.                              

  B. có chứa các điện tích tự do.

  C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.               

  D. vật phải mang điện tích.

Câu 36. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

  A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác.          

  B. vật bị nóng lên.

  C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.           

  D. các điện tích bị mất đi.

Câu 37. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện  do hưởng ứng là hiện tượng

A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện.

B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy.

C. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính  vào người.

D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.

Câu 38. Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là + 3 C,  - 7 C và – 4 C. Khi cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là:     

  A. – 8 C.                        

  B. – 11 C.                    

  C. + 14 C.  

  D. + 3 C.

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Câu 39.  Điện trường là

  A. môi trường không khí quanh điện tích.               

  B. môi trường chứa các điện tích.

  C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

  D. môi trường dẫn điện.

Câu 40. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

  A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.                                            

  B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

  C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.                                

  D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 41. Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường:         

  A. tăng 2 lần.                

  B. giảm 2 lần.               

  C. không đổi. 

  D. giảm 4 lần.

Câu 42. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.

C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.                                                               

D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

Câu 43. Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

  A. V/m2.                     

  B. V.m.                         

  C. V/m.  

  D. V.m2.

Câu 44. Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 

  A. hướng về phía nó.                                          

  B. hướng ra xa nó.           

  C. phụ thuộc độ lớn của nó.                                  

  D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

Câu 45. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

  A. độ lớn điện tích thử.                                        

  B. độ lớn điện tích đó.

  C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.  

  D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 46. Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây bởi 2 điện tích điểm. Hai cường độ điện trường thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên

A. đường nối hai điện tích.                                    

B. đường trung trực của đoạn nối hai điện tích.

C. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 1.

D. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 2.

Câu 47. Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng

A. hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.

B. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.

C. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.

D. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.

Câu 48. Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có  cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm  trên đường trung trực của AB thì có phương

A. vuông góc với đường trung trực của AB.          

B. trùng với đường trung trực của AB.

C. trùng với  đường nối của AB.                            

D. tạo với đường nối AB góc 450.

Câu 49. Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có  cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là

A. trung điểm của AB.    

B. tất cả các điểm trên trên đường trung trực của AB.

C. các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác đều.

D. các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác vuông cân.

Câu 50. Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường

A. giảm 2 lần.                 

B. tăng 2 lần.                  

C. giảm 4 lần.  

D. tăng 4 lần.

Câu 51. Cho hai quả cầu kim loại tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu đặt cách nhau một khoảng không đổi tại A và B thì độ lớn cường độ điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB và tạo với A và B thành tam giác đều là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt lại A và B thì cường độ điện trường tại C là

  A. 0.                              

  B. E/3.                          

  C. E/2.  

  D. E.

Câu 52.  Đường sức điện cho biết

A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.

B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

C. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.

D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.

Câu 53.  Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là:

A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt  nhau.

B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.

C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

D. Các đường sức là các đường có hướng.

Câu 54. Nhận định nào sau đây không đúng về đường sức của điện trường gây bởi điện tích điểm + Q?

  A. là những tia thẳng.                                           

  B. có phương đi qua điện tích điểm.

C. có chiều hường về phía điện tích.                      

D. không cắt nhau.

Câu 55. Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó

  A. có hướng như nhau tại mọi điểm.                      

  B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điện.

  C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.                      

  D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.

Câu 56. Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

  A. 1000 V/m, từ trái sang phải.                              

  B. 1000 V/m, từ phải sang trái.

  C. 1V/m, từ trái sang phải.                                   

  D. 1 V/m, từ phải sang trái.

Câu 57. Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m  có độ lớn và hướng là

  A. 9000 V/m, hướng về phía nó.                          

  B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.

  C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.                          

  D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Câu 58. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là

  A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải.                  

  B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.

  C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái.                  

  D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.

Câu 59. Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

  A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.          

  B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.

  C. bằng 0.                      

  D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.

Câu 60. Cho 2 điện tích điểm trái dấu, cùng độ lớn nằm cố định thì

A. không có vị trí nào có cường độ điện trường bằng 0.

B. vị trí có điện trường bằng 0 nằm tại trung điểm của đoạn nối 2 điện tích.

C. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối 2 điện tích và phía ngoài điện tích dương.

D. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối 2 điện tích và phía ngoài điện tích âm.

Câu 61. Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là: 

  A. 1000 V/m.                

  B. 7000 V/m.                 

  C. 5000 V/m.                 

  D. 6000 V/m.

CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

Câu 62. Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.               

B. cường độ của điện trường.

C. hình dạng của đường đi.                                    

D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 63.  Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.              

B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.                  

D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 64.  Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường

  A. chưa đủ dữ kiện để xác định.                             

  B. tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần.                                                      

D. không  thay đổi.

Câu 65. Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích

A. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.

B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.

C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.

D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.

Câu 66. Khi điện tích dich chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

  A. tăng 4 lần.                 

 B. tăng 2 lần.                  

 C. không đổi.  

 D. giảm 2 lần.

Câu 67. Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường

  A. âm.                                                                

  B. dương.                       

  C. bằng không.                                                     

  D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 68. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là:                                    

  A. 1000 J.                     

  B. 1 J.                          

  C. 1 mJ. 

  D. 1 μJ.

Câu 69. Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC  ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là:  

  A. 2000 J.                     

  B. – 2000 J.                  

  C. 2 mJ.  

  D. – 2 mJ.

Câu 70. Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là: 

  A. 80 J.                        

  B. 40 J.                        

  C. 40 mJ. 

  D. 80 mJ. 

Câu 71. Cho điện tích q = + 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều  thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu một điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là:                                    

  A. 24 mJ.                     

  B. 20 mJ.                       

  C. 240 mJ. 

  D. 120 mJ. 

Câu 72. Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là:    

  A.  1 J.                         

  B. 1000 J.                      

  C. 1 mJ. 

  D. 0 J.

Câu 73. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC  song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là

  A. 10000 V/m.              

  B. 1 V/m.                      

  C. 100 V/m.  

  D. 1000 V/m.

Câu 74. Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

  A. 5 J.                          

  B.  J.                  

  C. J.  

  D. 7,5J.

ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ

Câu 75. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

  A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.                          

  B. khả năng sinh công tại một điểm.

  C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.         

  D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.

Câu 76.  Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó

  A.  không  đổi.              

  B. tăng gấp đôi.            

  C. giảm một nửa.  

  D. tăng gấp 4.

Câu 77. Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

  A. 1 J.C.                      

  B. 1 J/C.                       

  C. 1 N/C.  

  D. 1. J/N.

Câu 78. Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:

  A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.

  B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C.

  C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.

  D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó.

Câu 79. Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

  A. U = E.d.                    

  B. U = E/d.                   

  C. U =  q.E.d.  

  D. U = q.E/q.

Câu 80. Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là:                                    

  A. 8 V.                          

  B. 10 V.                        

  C. 15 V.  

  D. 22,5 V.

Câu 81.  Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m2. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là:  

  A. 500 V.                     

  B. 1000 V.                    

  C. 2000 V. 

  D. 200V.

Câu 82. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là:  

  A. 5000 V/m.               

  B. 50 V/m.                    

  C. 800 V/m. 

  D. 80 V/m.

Câu 83. Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C 2 m. Nếu UAB = 10 V thì UAC

  A. = 20 V.                                                            

  B. = 40 V.                      

  C. = 5 V.                                                            

  D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 84. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB

  A. 2 V.                         

  B. 2000 V.                     

  C. – 8 V.  

  D. – 2000 V.

Câu 85. Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.                                                       

B. UMN = - UNM.       

C. UMN = 1/UNM.                                                      

D. UMN = - 1/UNM.

Câu 86. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? 

  A. UMN = VM – VN.           

  B. UMN = E.d               

  C. AMN = q.UMN

  D. E = UMN.d

TỤ ĐIỆN

Câu 87.  Để tích điện cho tụ điện, ta phải

  A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.                

  B. cọ xát các bản tụ với nhau.

  C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.                                 

  D. đặt tụ gần nguồn điện.

Câu 88.  Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng

A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Câu 89. Fara là điện dung của một tụ điện mà

A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C.

B. giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1 C.

C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1.

D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm.

Câu 90.  1nF bằng: 

  A. 10-9 F.                      

  B. 10-12 F.                     

  C. 10-6 F. 

  D. 10-3 F.

Câu 91. Nếu hiệu điện thế giữa hai  bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ

  A. tăng 2 lần.                

  B. giảm 2 lần.               

  C. tăng 4 lần.  

  D. không đổi.

Câu 92. Giá trị điện dung của tụ xoay thay đổi là do

  A. thay đổi điện môi trong lòng tụ.                         

  B. thay đổi phần diện tích đối nhau giữa các bản tụ.

  C. thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ.                

  D. thay đổi chất liệu làm các bản tụ.

Câu 93.  Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là:

  A. W = Q2/2C.              

  B. W = QU/2.               

  C. W = CU2/2.

  D. W = C2/2Q.

Câu 94. Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ  giảm 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ

  A. tăng 2 lần.                

  B. tăng 4 lần.                

  C. không đổi. 

  D. giảm 4 lần.

Câu 95. Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

  A. 2.10-6 C.                  

  B. 16.10-6 C.                 

  C. 4.10-6 C.  

  D. 8.10-6 C.

Câu 96. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ là

  A. 2 μF.                        

  B. 2 mF.                        

  C. 2 F.  

  D. 2 nF.

Câu 97.  Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng:                       

  A. 50 μC.                     

  B. 1 μC.                       

  C. 5 μC. 

  D. 0,8 μC. 

Câu 98.  Để tụ tích một điện lượng 10 nC  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế:   

  A. 500 mV.                  

  B. 0,05 V.                    

  C. 5V.  

  D. 20 V.

Câu 99.  Tụ điện là

A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

Câu 100. Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.

C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.

D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10-9 C khi:

  a. q đặt tại trung điểm O của AB.                           

  b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm.

Bài 2. Ba điện tích điểm q1 = 27.10-8 C; q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C đặt tại ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại C. Cho AC = 30 cm; BC = 40 cm. Xác định lực tác dụng lên q3. Hệ thống đặt trong không khí.

Bài 3. Hai điện tích q1 = -10-6 C, q2 = 10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong chân không. Xác định vectơ cường độ điện trường tại

  a. M là trung điểm của AB                                    b. N có AN = 20cm; BN = 60cm.

Bài 4. Hai điện tích q1 = 4q > 0 và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Xác định điểm M để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0.

Bài 5. Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 20g mang điện tích q = 10-7 C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vectơ E nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc α = 300. Tính độ lớn của cường độ điện trường; cho g = 10 m/s2.

CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điều kiện để có dòng điện là

  A. chỉ cần có các vật dẫn.        

  B. chỉ cần có hiệu điện thế.                          

  C. chỉ cần có nguồn điện.        

  D. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 2. Điện năng tiêu thụ được đo bằng

  A. vôn kế.                     

  B. ampe kế.                  

  C. tĩnh điện kế. 

  D. công tơ điện.

Câu 3. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

  A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

  B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

  C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

  D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 4. Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

  A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

  B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

  C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

  D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 5. Một nguồn điện suất điện động E và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R = r thì

  A. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.           

  B. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.

  C. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu.  

  D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.

Câu 6. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

  A. giảm.                               

  B. không thay đổi.                                       

  C. tăng.                                  

  D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 7. Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 W. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là

  A. 0,1 V.                       

  B. 5,1 V.                     

  C. 6,4 V. 

  D. 10 V.

Câu 8. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

  A. giảm.                                                       

  B. có thể tăng hoặc giảm.        

  C. không thay đổi.                                         

  D. tăng.

Câu 9. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

  A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

  B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

  C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

  D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 Ω là:         

  A. 0,5 A.                      

  B. 0,67 A.                     

  C. 1 A. 

  D. 2 A.

Câu 11. Việc ghép song song  các nguồn điện giống nhau thì

  A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

  B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

  C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

  D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 12. Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

  A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.                  

  B. có cóng suất toả nhiệt bằng 1 kW.

  C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.              

  D. nổ cầu chì.

Câu 13. Một bếp điện 230 V - 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

  A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.                  

  B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.

  C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.                

  D. nổ cầu chì.

Câu 14. Hiệu điện thế trên hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và  30 Ω ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở 10 Ω là:        

  A. 5 V.                        

  B. 10 V.                        

  C. 15 V.  

  D. 20 V

Câu 15. Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 2 Ω. Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng bằng:   

  A. 2 Ω.                        

  B. 4 Ω.                           

  C. 8 Ω. 

  D.16 Ω.

Câu 16. Điện trở của hai điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép song song là

  A. 5 Ω.                        

  B. 7,5 Ω.                      

  C. 20 Ω. 

  D. 40 Ω.

Câu 17. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 Ω mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng:  

  A. 0,5 A.                      

  B. 2 A.                         

  C. 8 A. 

  D. 16 A.

Câu 18. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 Ω mắc song song  là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng:                                     

  A. 0,5 A                       

  B. 2 A.                         

  C. 8 A.

  D. 16 A.

Câu 19. Một điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 = 12 Ω rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của R1 là:           

A. 8 Ω.                                  

B. 12 Ω.                       

C. 24 Ω.                    

D. 36 Ω.

Câu 20. Công suất sản ra trên điện trở 10 Ω bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng

  A. 90 V.                      

  B. 30 V.                       

  C. 18 V.

  D. 9 V.

Câu 21. Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nữa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng:        

  A. 2R.                         

  B. 0,5R.                       

  C. R.

  D. 0,25R.

Câu 22. Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng:                 

  A. 20 W.                      

  B. 25 W.                       

  C. 30 W.

  D. 50 W.

Câu 23. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là

  A. 10 W.                      

  B. 20 W.                      

  C. 40 W.

  D. 80 W.

Câu 24. Cường độ dòng điện điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.

  A. 1,024.1018.              

  B. 1,024.1019.             

  C. 1,024.1020.     

  D. 1,024.1021.

Câu 25. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

  A. Bóng đèn nêon.         

  B. Quạt điện.                

  C. Bàn ủi điện.         

  D. Acquy đang nạp điện.

Câu 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

  A. tăng 3 lần.               

  B. tăng 9 lần.                

  C. giảm 3 lần.

  D. giảm 9 lần.

Câu 27. Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.                    

  A. 132.10J.                

  B. 132.10J.                 

  C. 132.10J.

  D. 132.10J.

Câu 28. Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó. 

  A. 192.10-17 J.              

  B. 192.10-18 J.               

  C. 192.10-19 J.      

  D. 192.10-20 J.

Câu 29. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

  A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.                 

  B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

  C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.               

  D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 30. Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 Ω thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

  A. 1 Ω.                       

  B. 2 Ω.                         

  C. 3 Ω.

  D. 4 Ω.

Câu 31. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

  A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.                

  B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

  C. không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.    

  D. lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 32. Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là:  

  A. 4/3 A.                    

  B. 1/2 A.                      

  C. 3 A. 

  D. 1/3 A.

Câu 33. Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng

  A. Tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.              

  B. Tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.

  C. Chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.                                 

  D. Chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.

Câu 34. Một điện trở R = 4 Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

  A. 1 Ω.                        

  B. 2 Ω.                         

  C. 3 Ω.

  D. 4 Ω.

Câu 35. Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là:                     

  A. 1,2 V.                      

  B. 12 V.                       

  C. 2,7 V. 

  D. 27 V.

Câu 36. Công suất định mức của các dụng cụ điện là

  A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.                                    

  B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.

  C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.

  D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

Câu 37. Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là:       

  A. 0,032 J.                  

  B. 0,320 J.                    

  C. 0,500 J. 

  D. 500 J.

Câu 38. Một bếp điện có hiệu điện thế và công suất định mức là 220 V và 1100 W. Điện trở của bếp điện khi hoạt động bình thường là:                                  

  A. 0,2 Ω.                    

  B. 20 Ω.                       

  C. 44 Ω.

  D. 440 Ω.

Câu 39. Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?       

  A. 110 Ω.                      

  B. 220 Ω.                     

  C. 440 Ω.

  D. 55 Ω.

Câu 40. Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

  A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.              

  B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

  C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.                                    

  D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

Câu 41. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12 V - 6 W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

  A. 2 bóng.                    

  B. 4 bóng.                     

  C. 20 bóng.

  D. 40 bóng.

Câu 42. Nguồn điện có r = 0,2 Ω, mắc với R = 2,4 Ω thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là                   

  A. 11 V.                      

  B. 12 V.                       

  C. 13 V.

  D. 14 V.

Câu 43. Một nguồn điện có suất điện động 15 V, điện trở trong 0,5 Ω mắc với mạch ngoài có hai điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 30 Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là             

  A. 4,4 W.                     

  B. 14,4 W.                   

  C. 17,28 W.

  D. 18 W.

Câu 44. Một bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau, mỗi cái có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,15 Ω mắc thành 3 dãy, mỗi dãy có 6 nguồn mắc nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

  A. 12 V; 0,3 Ω.              

  B. 36 V; 2,7 Ω.           

  C. 12 V; 0,9 Ω.  

  D. 6 V; 0,075 Ω.

Câu 45. Hai acquy có suất điện động 12 V và 6 V, có điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở 12 Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là      

  A. 0,15 A.                    

  B. 1 A.                         

  C. 1,5 A. 

  D. 3 A.

Câu 46. Một acquy suất điện động 6 V điện trở trong không đáng kể mắc với bóng đèn 6 V - 12 W thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là  

  A. 0,5 A.                      

  B. 1 A.                         

  C. 2 A.

  D. 4 A.

Câu 47. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết

  A. Công suất điện gia đình sử dụng.                     

  B. Thời gian sử dụng điện của gia đình.    

  C. Điện năng gia đình sử dụng.                           

  D. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.

Câu 48. Công suất của nguồn điện được xác định bằng

  A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong một giây.

  B. Công mà lực lạ thực hiện được khi nguồn điện hoạt động.

  C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong một giây.

  D. Công làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương.

Câu 49. Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 Ω. Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 Ω thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là

  A. 3,6 W.                     

  B. 1,8 W.                     

  C. 0,36 W.

  D. 0,18 W

Câu 50. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

  A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.            

  B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

  C. khả năng dự trử điện tích của nguồn điện.        

  D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 51. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t là

  A. Q = IR2t.             

  B. Q =Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021 

  C. Q = U2Rt.  

  D. Q = Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021t.

Câu 52. Hai điện trở giống nhau dùng để mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc chúng nối tiếp với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu mắc chúng song song rồi mắc chúng vào hiệu điện thế đó thì công suất tiêu thụ của chúng là

  A. 5 W.                       

  B. 10 W.                      

  C. 20 W.

  D. 80 W.

Câu 53. Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 Ω mắc với một điện trở R = 2 Ω thành mạch kín thì công suất tiêu trên R là 16 W, giá trị của điện trở R bằng

  A. 3 Ω.                         

  B. 4 Ω.                         

  C. 5 Ω.

  D. 6 Ω.

Câu 54. Một mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong đáng kể với mạch ngoài là một biến trở. Khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch

  A. tăng.                       

  B. tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

  C. giảm.                      

  D. giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 55. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch

  A. bằng 3I.                    

  B. bằng 2I.                    

  C. bằng 1,5I. 

  D. bằng 2,5I.

Câu 56. Một nguồn điện được mắc với một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là 1,65 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 V thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn là

  A. 3,7 V; 0,2 Ω.            

  B. 3,4 V; 0,1 Ω.            

  C. 6,8 V; 0,1 Ω.

  D. 3,6 V; 0,15 Ω.

Câu 57. Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

  A. vẫn bằng I.              

  B. bằng 1,5I.                 

  C. bằng  I/3.

  D. bằng 0,5I.

Câu 58. Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

  A. độ giảm hiệu điện thế ở điện trở trong của bộ nguồn không đổi.

  B. cường độ dòng điện trong mạch giảm đi hai lần.

 C. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mạch ngoài giảm đi ba lần.

  D. công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài giảm đi bốn lần.

Câu 59. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω thì có thể cung cấp cho mạch ngoài một công suất lớn nhất là:  

  A. 3 W.                       

  B. 6 W.                        

  C. 9 W. 

  D. 12 W.

Câu 60. Có 15 chiếc pin giống nhau, mỗi cái có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,6 Ω. Nếu đem ghép chúng thành ba dãy song song mỗi dãy có 5 pin thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

  A. 7,5 V và 1 Ω.           

  B. 7,5 V và 3 Ω.             

  C. 22,5 V và 9 Ω.

  D. 15 V v 1 Ω.

Câu 61. Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và tăng đường kính của dây dẫn lên hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ

  A. tăng gấp đôi.            

  B. tăng gấp bốn.             

  C. giảm một nữa. 

  D. giảm bốn lần.

Câu 62. Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω thì có thể tạo ra được một dòng điện có cường độ lớn nhất là:   

  A. 2 A.                        

  B. 4 A.                         

  C. 6 A.

  D. 8 A.

Câu 63. Ba bóng đèn loại 6 V - 3 W được mắc song song vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong nguồn điện là

  A. 0,5 A.                      

  B. 1 A.                         

  C. 1,2 A.

  D. 1,5 A.

Câu 64. Ghép nối tiếp 3 pin có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 2,2 V; 1,1 V; 0,9 V và 0,2 Ω; 0,4 Ω; 0,5 Ω thành bộ nguồn. Trong mạch có dòng điện cường độ 1 A chạy qua. Điện trở mạch ngoài bằng

  A. 5,1 Ω.                     

  B. 4,5 Ω.                      

  C. 3,8 Ω.

  D. 3,1 Ω.

Câu 65. Một ắc qui có suất điện động e = 6 V, điện trở trong r = 0,2 Ω. Khi bị chập mạch (R = 0) thì dòng điện chạy qua ắc qui sẽ có cường độ là:                 

  A. 20 A.                     

  B. 30 A.                       

  C. 40 A.

  D. 50 A.

Câu 66. Một máy thu thanh được lắp ráp thích hợp với mạch điện 110 V và tiếp nhận công suất 50W. Để có thể sử dụng trong mạng điện    220 V, thì cần phải mắc nối tiếp với nó một điện trở

  A. 110 Ω.                      

  B. 220 Ω.                      

  C. 242 Ω.

  D. 484Ω.

Câu 67. Một bóng đèn dây tóc loại 220 V - 100 W có điện trở là :

  A. 242Ω.                     

  B. 484Ω.                      

  C. 968Ω.

  D. 440Ω.

Câu 68. Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là :

  A. tác dụng hóa học.     

  B. tác dụng từ.              

  C. tác dụng nhiệt.

  D. tác dụng sinh lí.

Câu 69.  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.                                

Câu 70. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện.

C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.

D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

Câu 71. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 72. Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

 A. 3,125.1018.               

 B. 9,375.1019.               

 C. 7,895.1019

 D. 2,632.1018.

Câu 73. Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Câu 74. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.              

B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.           

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 75. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là

  A. 200(Ω).                    

  B. 300(Ω).                   

  C. 400 (Ω). 

  D. 500 (Ω).

Câu 76. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1

  A. 1 (V).                      

  B. 4 (V).                        

  C. 6 (V).

  D. 8 (V).

Câu 77. Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là

  A. 75 (Ω).                    

  B. 100 (Ω).                  

  C. 150 (Ω). 

  D. 400 (Ω).

Câu 78. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là

  A. 12 (V).                    

  B. 6 (V).                       

  C. 18 (V). 

  D. 24 (V).

Câu 79. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ nội năng thành điện năng.

B. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ cơ năng thành điện năng.

C. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành điên năng.

D. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ quang năng thành điện năng.

Câu 80. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó một điên cực là vật dẫn điện, điện cực còn lại là vật cách điện.

B. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là vật cách điện.

C. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất.

D. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất.

Câu 81. Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

C. làm   điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng.

D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt năng.

Câu 83. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời gian.

Câu 84. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 85. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

B. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật.

D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 86. Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự

A. chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng của máy thu.

B. chuyển hoá nhiệt năng thành điện năng của máy thu.

C. chuyển hoá cơ năng thành điện năng của máy thu.

D. chuyển hoá điện năng thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu.

Câu 87. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện tích dương chuyển qua máy.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một đơn vị điện tích dương chuyển qua máy.

Câu 88. Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như không sáng lên vì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

Câu 89. Công của nguồn điện được xác định theo công thức

A. A = E It.                   

B. A = UIt.                    

C. A = E I.                                     

D. A = UI.

Câu 90. Công của dòng điện có đơn vị là

  A. J/s                             

  B. kWh                        

  C. W

  D. kVA

Câu 91. Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức

  A. P = E It.                   

  B. P = UIt.                    

  C. P = E I.

  D. P = UI.

Câu 92. Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì

A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.

Câu 93. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trởĐề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021 của chúng là:                                    

  A. 0,5.                         

  B. 2                              

  C. 0,25

  D. 4

Câu 94. Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị bằng: 

  A. 100 (Ω).                   

  B. 150 (Ω).                  

  C. 200 (Ω). 

  D. 250 (Ω).

Câu 95. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

  A. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.                               

  B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

  C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.                                        

  D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 96. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.

C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

Câu 97. Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là

  A.Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021                     

  B. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021                 

  C. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021 

  D. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Câu 98. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

  A. I = 120 (A).               

  B. I = 12 (A).                

  C. I = 2,5 (A).

  D. I = 25 (A).

Câu 99. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là

  A. 12,00 (V).                

  B. 12,25 (V).                 

  C. 14,50 (V).

  D. 11,75 (V).

Câu 100. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

  A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).                                 

  B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

  C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).                               

  D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 101. Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị:  

  A. R = 1 (Ω).               

  B. R = 2 (Ω).                

  C. R = 3 (Ω).

  D. R = 6 (Ω).

Câu 102. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

  A. r = 2 (Ω).                

  B. r = 3 (Ω).                 

  C. r = 4 (Ω).

  D. r = 6 (Ω).

Câu 103. Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị là:  

  A. 3 (Ω).                     

  B. 4 (Ω).                       

  C. 5 (Ω). 

  D. 6 (Ω).

Câu 104. Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị: 

  A. 1 (Ω).                     

  B. 2 (Ω).                      

  C. 3 (Ω).

  D. 4 (Ω).

Câu 105. Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là

  A. 7,5 (Ω).                   

  B. 6,75 (Ω).                  

  C. 10,5 (Ω).

  D. 7 (Ω).

Câu 106. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị                    

  A. 1 (Ω).                     

  B. 2 (Ω).                      

  C. 3 (Ω).

  D. 4 (Ω).

Câu 107.* Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:                                    

  A. 1 (Ω).                     

  B. 2 (Ω).                      

  C. 3 (Ω).

  D. 4 (Ω).

Câu 108. Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

  A.  Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021           

  B.  Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021       

  C. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021 

  D. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Câu 109. Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

  A. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021             

  B. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021           

  C. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

  D. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Câu 110. Cho đoạn mạch như hình vẽ, trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A).

B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A).

C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A).

D. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A).

Câu 111. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là

  A. 3I.                           

  B. 2I.                           

  C. 2,5I.

  D. 1,5I.

Câu 112. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

  A. 3I.                           

  B. 2I.                           

  C. 2,5I.

  D. 1,5I.

Câu 113. Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là

  A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).                                 

  B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

  C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).                                     

  D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu 114. Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). Cường độ dòng điện ở  mạch ngoài là:

  Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021A. I = 0,9 (A).              

  B. I = 1,0 (A).

  C. I = 1,2 (A).               

  D. I = 1,4 (A).

Câu 115.Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì

  A. độ sụt thế trên R2 giảm.                                  

  B. dòng điện qua R1 không thay đổi.

  C. dòng điện qua R1 tăng lên.                              

  D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm.

Câu 116. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị là: 

  A. 1 (Ω).                     

  B. 2 (Ω).                      

  C. 3 (Ω).

  D. 4 (Ω).

Câu 117. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là

  A. 5 (W).                     

  B. 10 (W).                    

  C. 40 (W).

  D. 80 (W).

Câu 118. Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là

  A. 5 (W).                     

  B. 10 (W).                    

  C. 40 (W).

  D. 80 (W).

Câu 119. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là:                                     

  A. 4 (phút).                  

  B. 8 (phút).                   

  C. 25 (phút).

  D. 30 (phút).

Câu 120. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là: 

  A. 8 (phút).                  

  B. 25 (phút).                  

  C. 30 (phút).

  D. 50 (phút).

Câu 121. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị:          

  A. 1 (Ω).                     

  B. 2 (Ω).                      

  C. 3 (Ω).

  D. 4 (Ω).

B. TỰ LUẬN:

Bài 1: Trong thời gian 2 phút, số electron tự do đã dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn là 37,5.1019 electron. Hỏi:

a. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trên. Cường độ dòng điện qua vật dẫn bằng bao nhiêu?

b. Để cường độ dòng điện qua vật dẫn tăng gấp đôi thì trong thời gian 3 phút, điện lượng chuyển qua vật dẫn bao nhiêu

Bài 2: Một bộ ácquy có suất điện động là 6V và sản ra một công là 360J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện.

a. Tính lượng điện tích được dịch chuyển.

b. Thời gian dịch chuyển điện tích này là 5 phút, tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

c. Nếu lượng điện tích dịch chuyển này là (e) thì có bao nhiêu hạt (e) đã dịch chuyển qua trong thời gian nói trên.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó:

Nguồn điện có suất điện động Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021. Đèn Đ(6V- 6W). Điện trở  R= 15(Ω);R2 = 10(Ω)

a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài. 

b. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính. 

c. Tính hiệu điện thế UCD . 

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở mạch ngoài là R= 3(Ω);R2 = 4(Ω);R3 = 5(Ω).

  a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

  b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 5: Có mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 8 (Ω), R2 = 6 (Ω), R3 = 12 (Ω). Hiệu điện thế UAB = 24 V. 

  a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

  b. Tính công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch.

  c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của điện trở R3 trong thời gian 10 phút.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn gồm m pin giống nhau 

mắc nối tiếp, mỗi pin  có E = 1,5V, r = 0,25Ω, R= 24Ω, R= 12Ω, R= 3Ω. 

Biết số chỉ ampe kế là 0,5A.Tính:

  a) Số pin của bộ nguồn. 

  b) Cường độ dòng điện qua các nhánh.

  c) Công suất tiêu thụ trên R2.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi nguồn có E = 7,5V và r = 1Ω, R1 = R= 40Ω, R3 = 20Ω,  I1= 0,24A. 

  a. Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

  b. Tìm hiệu điện thế giữa 2 điểm C và D.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 8: Hai điện trở R= 2Ω, R= 6Ω được mắc vào nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r. Khi R1 và R mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,5A, còn khi R1 và R mắc song song thì cường độ dòng điện qua mạch là 1,8A. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn điện đó

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ: E1= E2 = 6V, r1 = r2 = 1(Ω),  R= 2;R2 = 6;R3 = 3; R3 là bình điện phân có điện cực làm bằng  Cu và dung dịch chất điện phân là CuSO4 

 a. Tìm số chỉ của Ampe kế và tính hiệu hiệu điện thế mạch ngoài.

 b. Tính lượng Cu bám vào Catot của bình điện phân R3 sau 1 giờ.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi nguồn có E = 2V, r = 0,4Ω , R1 = 0,2Ω, R2 = 4Ω, đèn Đ(12V- 12W), bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có Rđp = 4Ω. Tính:

a) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N, cường độ mạch chính, các nhánh.

b) Nhận xét độ sáng của đèn, hiệu suất của bộ nguồn.

c) Khối lượng đồng bám vào catốt sau 32 phút 10 giây.                                                                                                                                                          

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ có biểu thức:

  A. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021                     

  B. R = R0(1 + αt)            

  C. Q = I2Rt   

  D. ρ = ρ0(1+αt)

Câu 2: Kim loại dẫn điện tốt vì

A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

B. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.

C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

D. Mật độ các ion tự do lớn.

Câu 3: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

  A. nhiệt độ của kim loại.                                          

  B. bản chất của kim loại.

  C. kích thước của vật dẫn kim loại.                         

  D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

Câu 4: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống = 0 khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.

Câu 5: Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

   A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm.

   B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm

   C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm

   D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm

Câu 6Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là:

   A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.  

   B. Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau.

   C. Do sự va chạm của các electron với nhau.                                               

  D. Do sự va chạm của các ion (+) với nhau.

Câu 7: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

  A. Giảm đi                   

  B. Không thay đổi                                                  

  C. Tăng lên.                 

  D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần

Câu 8: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do:

  A. Chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên                   

  B. Chuyển động định hướng của các electron tăng lên

  C. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên.      

  D. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

   A. Hạt tải điện trong kim loại là electron

   B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi

   C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm.

   D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt

Câu 10: Một sợi dây đồng có điện trở 74(Ω) ở 50o C, có điện trở suất ρ= 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 100o C là:

  A. 86,6 (Ω).                    

  B. 89,2 (Ω)                     

  C. 95 (Ω).

  D. 82 (Ω).

Câu 11: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120(Ω) ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204(Ω). Điện trở suất của nhôm là:  

  A. 4,8.10-3 K-1.              

  B. 4,4.10-3 K-1.                      

  C. 4,3.10-3 K-1  

  D. 4,1.10-3 K-1

Câu 12: Một sợi dây đồng có điện trở 37Ω ở 50oC. Điện trở của dây đó ở t oC là 43 Ω. Biết α = 0,004 K-1. Nhiệt độ t oC có giá trị:      

  A. 25 oC.                      

  B. 75 oC.                      

  C. 90 oC.  

  D. 100 oC.

Câu 13: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 (μV/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 oC. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là

  A. E = 13,00mV           

  B. E = 13,58mV           

  C. E = 13,98mV

  D. E = 13,78mV.

Câu 14: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 (μV/K) được đặt trong không khí ở 20 oC, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t oC, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn là:  

  A. 125 oC                     

  B. 398 K                       

  C. 145 oC.

  D. 418 K.

Câu 15: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.      

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.  

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Câu 16: Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

A. cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy.

B. cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học.

C. cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.

D. cực dương của bình điện phân bị bay hơi.

Câu 17: Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ  với 

  A. điện lượng chuyển qua bình.                           

  B. thể tích của dung dịch trong bình.

  C. khối lượng dung dịch trong bình.                    

  D. khối lượng chất điện phân.

Câu 18: Dòng dịch chuyển có hướng của các electron, ion âm ngược chiều điện trường và của ion dương cùng chiều điện trường là dòng điện trong môi trường:

  A. Chất khí                    

  B. Kim loại.                   

  C. Điện phân.           

  D. Bán dẫn.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân li thành các ion

   B. Số cặp ion được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ

   C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện

   D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm.

Câu 20: Công thức nào sau đây là đúng ?

  A. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021.            

  B. m = D.V.                 

  C. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021 .

  D. Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021

Câu 21: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Trong 1h có 27 gam Ag bám ở cực âm. Cường độ dòng điện chạy qua trong thời gian đó là:

  A. 6,7 A.                      

  B. 3,35 A.                    

  C. 24124 A.

  D. 108 A.

Câu 22: Cho dßng ®iÖn ch¹y qua b×nh ®iÖn ph©n chøa dung dÞch CuSO4, cã an«t b»ng Cu. BiÕt r»ng ®­¬ng l­îng hãa cña ®ång kg/C. §Ó trªn cat«t xuÊt hiÖn 0,33 kg ®ång, th× ®iÖn tÝch chuyÓn qua b×nh ph¶i b»ng: 

  A. 105 (C).                   

  B. 106 (C).                    

  C. 5.106 (C).

  D. 107 (C).

Câu 23: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

  A. 1,08 (mg).                

  B. 1,08 (g).                   

  C. 0,54 (g).

  D. 1,08 (kg).

Câu 24: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 ((Ω)), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 ((Ω)). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:

  A. 5 (g).                       

  B. 10,5 (g).                   

  C. 5,97 (g).

  D. 11,94 (g).

Câu 25: Để giải phóng lượng clo và hiđrô từ 7,6g axit clohiđric bằng dòng điện 5A, thì phải cần thời gian điện phân là bao lâu? Biết rằng đương lượng điện hóa của hiđrô và clo lần lượt là: k1 = 0,1045.10-7kg/C và k2 = 3,67.10-7kg/C

  A. 1,5 h                        

  B. 1,3 h                        

  C. 1,1 h.

  D. 1,0 h

Câu 26Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện phân là:

  A. niken                       

  B. sắt                            

  C. đồng                        

  D. kẽm

Câu 27: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R= 2 ((Ω)). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là:

  A. 40,3g.                      

  B. 40,3 kg                    

  C. 8,04 g

  D. 8,04.10-2 kg

Câu 28: Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng là r = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:

  A. I = 2,5 (μA)            

  B. I = 2,5 (mA)             

  C. I = 250 (A)

  D. I = 2,5 (A).

Câu 29: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:    

  A. 8.10-3kg                   

  B. 10,95 (g).                 

  C. 12,35 (g)  D. 15,27 (g)

Câu 30: Không khí ở điều kiện bình thường không dẫn điện vì

A. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng.

B. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện.

C. các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện, trong chất khí không có hạt tải.

Câu 31: Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì

  A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.               

  B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.

  C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.   

  D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.

Câu 32: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

  A. các ion dương.                                               

  B. ion âm.                      

  C. ion dương và ion âm.                                      

  D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 33: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào xảy ra do tác dụng của điện trường rất mạnh trên 106V/m:   

  A. tia lửa điện               

  B. sét                           

  C. hồ quang điện            

  D. tia lửa điện và sét

Câu 34: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron:

  A. tia lửa điện               

  B. sét                           

  C. hồ quang điện  

  D. cả 3 đều đúng

Câu 35: Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để

A. Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.

B. Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.

C. Làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.

D. Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.

Câu 36: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của kim loại và bán dẫn sẽ:

  A. Kim loại giảm, bán dẫn tăng.                          

  B. Kim loại giảm, bán dẫn giảm.

  C. Kim loại tăng, bán dẫn tăng.                            

  D. Kim loại tăng, bán dẫn giảm.

Câu 37: Lớp tiếp xúc p – n có tính chất

  A. dẫn điện theo hai chiều từ n sang p và từ p sang n.                                   

  B. dẫn điện theo một chiều từ n sang p.

  C. dẫn điện theo một chiều từ p sang n.                                                          

  D. không dẫn điện được theo chiều từ p sang n.

Câu 38: Trong bán dẫn loại p thì

  A. mật độ electron nhiều hơn mật độ lỗ trống.         

  B. mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

  C. mật độ electron nhỏ hơn mật độ lỗ trống.

  D. chỉ tồn tại một loại hạt mang điện dương là lỗ trống.

Câu 39: Trong bán dẫn loại n thì

  A. mật độ electron nhiều hơn mật độ lỗ trống.         

  B. mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

  C. mật độ electron nhỏ hơn mật độ lỗ trống.                                                 

  D. chỉ tồn tại một loại hạt mang điện là electron.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nh­ưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

Câu 41: Chọn một đáp án sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn:

A. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi

B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm đáng kể khi nhiệt bị chiếu sáng

C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể

D. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết tăng mạnh khi nhiệt độ tăng

Câu 42: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

Câu 43: Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

D. Chỉ cần có nguồn điện.

Câu 44: Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng:

A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.

B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n.

C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.

D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.

B. TỰ LUẬN

Bài 1: Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ 2,5A sau bao lâu thì lượng Ag bám vào catốt là  5,4g?

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 2: Người ta mạ một lớp Niken lên một tấm kim loại diện tích S = 20 cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là 0,2 A trong thời gian 20 giờ, biết khối lượng nguyên tử của Niken A = 58,7 g/mol, n = 2, khối lượng riêng D = 88000kg/m3. Tính 

  a) Khối lượng Niken bám vào tấm kim loại. 

  b) Bề dày của lớp Niken phủ trên tấm kim loại.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: E1= E2 = 6V, r1 = r2 = 1(Ω),  R= 2; R2 = 6; R3 = 3; R3 là bình điện phân có điện cực làm bằng  Cu và dung dịch chất điện phân là CuSO4 

 a. Tìm số chỉ của Ampe kế và tính hiệu hiệu điện thế mạch ngoài.

     b. Tính lượng Cu bám vào Catot của bình điện phân R3 sau 1 giờ.

Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi nguồn có E = 2V, r = 0,4Ω , 

R1 = 0,2Ω, R2 = 4Ω, đèn Đ(12V- 12W), bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có Rđp = 4Ω. Tính:

   a) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N, cường độ mạch chính, các nhánh.

   b) Nhận xét độ sáng của đèn, hiệu suất của bộ nguồn.

   c) Khối lượng đồng bám vào catốt sau 32 phút 10 giây.                                                                                                                                                          

Bài 5: Một tấm kim loại đem mạ niken bằng phương pháp điện phân. Tìm chiều dầy của lớp niken bám trên vật sau khi điện phân 30 phút. Cường độ dòng điện qua bình là 2 A, diện tích bề mặt là 40 cm2. Niken có A = 58, n = 2, khối lượng riêng 8,9.10kg/m3.  

Bài 6: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là , Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 12V. Xác định lượng bạc bám vào âm cực sau 1,5 giờ. Cho biết A=108 và Đề cương ôn tập Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2021.

-------------------------------------------Hết----------------------------------------

Tải xuống

Xem thêm đề cương ôn tập môn Vật Lí hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.