Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 4)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5

    Thời gian: 45 phút

I. Find one word that has different pronunciation from others.

Quảng cáo

1. A. books     B. pencils    C. rulers    D. bags

2. A. read     B. teacher    C. eat    D. ahead

3. A. tenth     B. math     C. brother    D. theater

4. A. has     B. name     C. family    D. lamp

5. A. when     B. who     C. why     D. where

II. Fill in the blanks.

1. What do you do in your free time? – I often _______skating with my friends.

2. What are you doing? I’m __________a cabbage.

3. They are ________________the apple tree. They may fall.

4. Maria likes __________books in her free time.

5. I have a pain in my back. I have a___________

III. Match.

Quảng cáo

1. What happened in the story?

2. Why would you like to be a writer?

3. Don’t touch the stove!

4. Who is the main character in this story?

5. What would he like to be in the future?

a. Because I’d like to write stories for children.

b. He’d like to be a teacher.

c. Because you may get a burn.

d. First, the prince visited the castle and he met a beautiful princess.

e. It is Doreamon.

Answer:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

IV. Rearrange these sentences.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. fly/ because/ be/ would like/ Minh/ pilot/ to/ planes./ like/ he’d/ a/ to

______________________________________________________________

2. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/.

______________________________________________________________

3. folk tales/ I/ because/ love/ each of them/ me/ gives/ in life./ a lesson

______________________________________________________________

4. to/ often/ I/ cinema / my/ the/ free/ go/ time./ in

______________________________________________________________

5. had/ Quan/ to/ the/ headache/ doctor/ because/ went/ he/ a/.

______________________________________________________________

V. Read and answer.

My name is Hoang Anh. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near Ba Na Hills. We go there by car in the morning. My father likes fishing in the stream. My mother likes cooking barbecue for us. My brother and I usually play hike-and-seek. It’s so fun. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.

1. What’s her name?

______________________________________________________________

2. What does she do in her free time?

______________________________________________________________

3. What does her father like doing?

______________________________________________________________

4. What does her mother like doing?

______________________________________________________________

5. When do they return home?

______________________________________________________________

6. Do they love camping?

______________________________________________________________

VI. Write about their family and what they do in their free time.

My name is ______________. There are four people in my family. I usually _____________________ in my free time. My mother is a/ an _____________, and she usually __________________________ in her free time. My father is a/an _________________. He often __________________ in his free time. My brother/ sister usually ___________________________.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. A 2. D 3. C 4. B 5. B

II.

1. go 2. cutting 3. climbin 4. reading 5. backache

III.

1 - D 2 - A 3 - C 4 - E 5 - D

IV.

1. Minh would like to be a pilot because he’d like to fly planes.

2. Mr. Tuan should take a rest.

3. I love folk tales because each of them gives me a lesson in life.

4. I often go to the cinema in my free time.

5. Quan went to the doctor because he had a headache.

V.

1. Hoang Anh

2. Go camping with her family

3. Fish in the stream

4. Cooking barbecue for family

5. In the late evening

6. Yes, very much

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.