Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 1

Thời gian: 15 phút

Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đó cho các câu từ 1 đến 8.

Câu 1: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

 A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.

 B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.

 C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.

 D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.

Câu 2: Thể tích mực chất lỏng trong bình là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

 A. 38 cm3

 B. 39 cm3

 C. 36 cm3

 D. 35 cm3

Câu 3: Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?

 A. V = 86cm3

 B. V = 55cm3

 C. V = 31cm3

 D. V = 141cm3

Câu 4: Dùng cân Rôbécvan có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng:

 A. giá trị của số chỉ của kim trên bẳng chia độ

 B. giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ

 C. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa

 D. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã

Câu 5: Một cân đĩa thăng bằng khi ở đĩa cân bên trái có 2 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân 100g, 50g, 20g, 20g và 10g hoặc khi ở đĩa cân bên trái có 5 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có 2 gói sữa bột. Cho biết các gói kẹo có khối lượng bằng nhau, các gói sữa bột có khối lượng bằng nhau, khối lượng của 1 gói sữa bột là

 A. 250 g.

 B. 200 g.

 C. 100 g.

 D. 150 g.

Câu 6: Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng ?

Quảng cáo

 A. lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe

 B. lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo người đó

 C. lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó

 D. cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng

Câu 7: Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như hình vẽ ở hình vẽ, hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

 A. m1 > m2 > m3.

 B. m1 = m2 = m3.

 C. m1 < m2 < m3.

 D. m2 < m1 < m3.

Câu 8: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng

 A. chỉ cần dùng một cái cân

 B. chỉ cần dùng một cái lực kế

 C. chỉ cần dùng một cái bình chia độ

 D. cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ

Câu 9: Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

 A. 1,6N

 B. 16N

 C. 160N

 D. 1600N.

Câu 10: Hình vẽ bên có những máy cơ đơn giản nào:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

 A. chỉ có có ròng rọc

 B. chỉ có đòn bẩy

 C. chỉ có đòn bẩy và ròng rọc

 D. có ròng rọc, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Chọn B.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Thước có giới hạn đo là 10 cm.

Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 2 khoảng nên độ chia nhỏ nhất của thước bằng: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn C.

Vì thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá là (Vbđ = 55cm3). Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước bình chia độ dâng lên (V = 86cm3).

Vậy thể tích hòn đá là: Vhđ = V - Vbđ = 86 - 55 = 31 (cm3).

Câu 4: Chọn D

Dùng cân Rôbécvan có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã.

Câu 5: Chọn A.

Vì cân thăng bằng nên khối lượng vật cần đo bên trái bằng tổng khối lượng các quả cân bên phải.

Khối lượng 2 gói kẹo bên trái là: m = 100 + 50 + 20 + 20 + 10 = 200g

Suy ra khối lượng 1 gói kẹo là: m1 = m : 2 = 200 : 2 = 100g

Khối lượng của 5 gói kẹo bên đĩa cân bên trái là:

mk = 5.m1 = 5.100 = 500g

Cân thăng bằng nên khối lượng của 5 gói kẹo bên trái bằng tổng khối lượng 2 gói sữa bột bên phải.

Suy ra khối lượng 1 gói sữa bột là: m2 = 500 : 2 = 250g

Câu 6: Chọn D.

Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng vì:

Đáp án A: không phải lực cân bằng vì hai lực này cùng chiều.

Đáp án B: không phải lực cân bằng vì hai lực này đặt vào hai vật khác nhau.

Đáp án C: không phải lực cân bằng vì hai lực này cũng đặt vào hai vật khác nhau.

Câu 7: Chọn D

Căn cứ độ dãn của lò xo ta thấy m2 làm lò xo giãn nhiều nhất, m3 làm giãn ít nhất nên ta có: m2 > m1 > m3.

Câu 8: Chọn D

Khối lượng riêng của hòn bi được xác định qua công thức: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 2)

Do đó: Muốn đo khối lượng riêng D của các hòn bi thủy tinh ta cần dùng một cái cân và một bình chia độ. Dùng cân để đo khối lượng m hòn bi, bình chia độ để đo thể tích V của hòn bi đó.

Câu 9: Chọn B

Ta có 2 lít = 2dm3 = 0,002m3

Khối lượng của 2 lít dầu ăn là: m = D.V = 800. 0,002 = 1,6kg.

Trọng lượng P = 10m = 1,6.10 = 16N.

Câu 10: Chọn C

Trong hình vẽ có 2 loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy và ròng rọc.

Xem thêm các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-lop-6-chuong-1.jsp


s