Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 2

Thời gian: 15 phút

Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đó cho các câu từ 1 đến 8.

Câu 1: Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở bằng cách nào trong các cách dưới đây?

Quảng cáo

 A. hơ nóng nút

 B. hơ nóng cổ lọ

 C. hơ nóng cả nút và cổ lọ

 C. hơ nóng đáy lọ.

Câu 2: Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

 A. khối lượng riêng

 B. khối lượng

 C. thể tích

 D. cả ba phương án A, B, C đều sai.

Câu 3: Chọn câu sai. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo

 A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động.

 B. nhiệt độ của nước đá đang tan.

 C. nhiệt độ khí quyển.

 D. nhiệt độ cơ thể.

Câu 4: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?

 A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.

 B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.

 C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc.

 D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.

Câu 5: Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?

Quảng cáo

 A. Dùng hai đĩa giống nhau.

 B. Dùng cùng một loại chất lỏng.

 C. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau.

 D. Dùng hai nhiệt độ khác nhau.

Câu 6: Sự sôi có tính chất nào sau đây?

 A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng

 B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi

 C. Khi đun sôi chỉ xảy ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng

 D. Khi đang sôi chỉ xảy ra sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng

Câu 7: Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung sau đây?

 A. Cùng một thể.

 B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng.

 C. Cùng một chất.

 D. Không có chung cả ba đặc điểm trên.

Câu 8: Khi trời lạnh, ô tô có bật điều hòa và đóng kín cửa, hành khách ngồi trên ô tô thấy hiện tượng gì?

 A. Nước bốc hơi trên xe.

 B. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía trong kính xe.

 C. Hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía ngoài kính xe.

 D. Không có hiện tượng gì.

Câu 9: Nước sôi ở 100°C trong nhiệt gai Censius. Nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu trong nhiệt giai Farenhai ?

 A. 180°F.

 B. 212°F.

 C. 373°F.

 D. 118°F

Câu 10: Hình vẽ dưới đây là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X. Nhiệt độ sôi của chất X là

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

 A. 30°C

 B. 160°C.

 C. 40°C

 D. 120°C

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Chọn B

Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.

Câu 2: Chọn D

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt) thì thể tích, khối lượng và khối lượng riêng hầu như không đổi.

Câu 3: Chọn A.

Vì nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 110°C mà nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động có nhiệt độ rất lớn lên tới hàng nghìn độ C.

Câu 4: Chọn D.

Nhiệt độ nóng chảy, và đông đặc của nước là giống nhau, cùng ở 0 độ C, chỉ khác nhau ở chiều thay đổi trạng thái từ rắn sang lỏng hay từ lỏng sang rắn. Nước đá sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở 0 độ C, và nước cũng sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (nước đá) ở 0 độ C.

Câu 5: Chọn C.

Muốn kiểm tra tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không ta cần giữ nguyên các đại lượng khác và chỉ thay đổi nhiệt độ. Nên trong khi thực hiện thí nghiệm dùng hai loại chất lỏng khác nhau là không đúng.

Câu 6: Chọn B.

Sự sôi có tính chất: Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

Câu 7: Chọn C

Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung là cùng một chất.

Câu 8: Chọn B.

Khi trời lạnh, ô tô có bật điều hòa và đóng kín cửa, hành khách ngồi trên ô tô thấy hiện tượng hơi nước ngưng tụ tạo thành giọt nước phía trong kính xe.

Câu 9: Chọn B.

Nhiệt gai Farenhai: 100°C = 0°C + 100°C = 32°F + (100 x 1,8°F) = 212°F.

Câu 10: Chọn D.

Vì ở 120°C là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

Xem thêm các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-lop-6-chuong-2.jsp


s