Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 2

Thời gian: 15 phút

Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đó cho các câu từ 1 đến 8.

Câu 1: Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng

Quảng cáo

 A. chất rắn nở ra khi nóng lên.

 B. chất rắn co lại khi lạnh đi.

 C. chất rắn co dãn vì nhiệt ít hơn chất lỏng.

 D. các chất rắn khác nhau, co dãn vì nhiệt khác nhau.

Câu 2: Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Khi tăng tới 80°C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng. Mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tồn tại ở thể nào?

 A. Chỉ có thể ở thể lỏng.

 B. Chỉ có thể ở thể rắn.

 C. Chỉ có thể ở thể hơi.

 D. Có thể ở cả thể rắn và thể lỏng.

Câu 3: Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:

a. Rút ra kết luận

b. Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng

c. Quan sát hiện tượng

d. Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán

Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây ?

 A. b, c, d, a.

 B. d, c, b, a.

 C. c, b, d, a.

 D. c, a, d, b.

Câu 4: Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn. Hãy giải thích cách làm đó?

 A. Để dễ dàng tu sửa cầu.

 B. Để tránh tác hại của sự dãn nở vì nhiệt.

 C. Để tạo thẩm mỹ.

 D. Cả 3 lý do trên.

Câu 5: Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì:

Quảng cáo

 A. Sơn trên bảng hút nước.

 B. Nước trên bảng chảy xuống đất.

 C. Nước trên bảng bay hơi vào không khí.

 D. Gỗ làm bảng hút nước.

Câu 6: Hình nào trong hình vẽ sau biểu điễn đúng băng kép đồng – nhôm (Cu - Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi ở trong phòng có nhiệt độ 25°C ?

 A. Chì và ôxi.

 B. Thủy ngân và ôxi.

 C. Nước và thủy ngân.

 D. Nước và chì.

Câu 8: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

 A. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng.

 B. Ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90°C.

 C. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80°C.

 D. Ở độ cao 6000 m, nhiệt độ sôi của nước là 100°C.

Câu 9: Tại sao ống quản ở chổ gần bầu thủy ngân của nhiệt kế y tế lại thắt lại ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau đây.

 A. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân không tụt xuống bầu được.

 B. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân co lại gặp chổ thắt không tụt xuống bầu được.

 C. Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống bầu chậm hơn nhờ đó ta có đủ thời gian đọc nhiệt độ.

 D. Để cho thủy ngân nở ra cũng như co lại đều chậm, nhờ đó ta đọc được nhiệt độ.

Câu 10: Khối lượng riêng của rượu ở 0°C là 800 kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 60°C, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì thể tích của rượu tăng thêm 1/1000 thể tích của nó ở 0°C.

 A. 749,52 kg/m3.

 B. 754,72 kg/m3.

 C. 749,25 kg/m3.

 D. 754,27 kg/m3.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 1: Chọn D.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Vì băng kép được tạo thành từ hai thanh kim loại khác nhau, tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh. Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

Câu 2: Chọn D.

Khi tăng tới 80°C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Vậy khi đó băng phiến đang nóng chảy nên tồn tại có thể cả thế rắn và thể lỏng. Vậy chọn câu D.

Câu 3: Chọn C.

Vì trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:

+ Đầu tiên là: Quan sát hiện tượng.

+ Sau đó là: Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng.

+ Tiếp theo là: Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

+ Cuối cùng là: Rút ra kết luận.

Câu 4: Chọn C.

Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn để khi có sự dãn nở con lăn sẽ di chuyển => tránh hiện tượng bị cong do tác hại của sự dãn nở vì nhiệt.

Câu 5: Chọn C.

Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì nước trên bảng bay hơi vào không khí.

Câu 6: Chọn D.

Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn so với đồng nên mặt lõm cong về phía đồng.

Câu 7: Chọn C.

Vì ở 25°C cao hơn nhiệt độ nóng chảy và thấp hơn nhiệt độ sôi của nước và thủy ngân.

Câu 8: Chọn B.

Từ đồ thị thấy ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90°C.

Câu 9: Chọn C.

Để khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thủy ngân tụt xuống bầu chậm hơn nhờ đó ta có đủ thời gian đọc nhiệt độ.

Câu 10: Chọn B.

Gọi V1 là thể tích của rượu ở 0°C.

Khi tăng thêm 1°C thì thể tích rượu tăng thêm:

  Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Khi tăng thêm 60°C thì thể tích rượu tăng thêm:

  V = 60V0 = 60 x 0,001V1 = 0,06V1

Thể tích rượu ở 60°C: V2 = V1 + 0,06.V1 = 1,06V1

Khối lượng riêng của rượu ở 0°C và ở 60°C lần lượt là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-lop-6-chuong-2.jsp


s