Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7 Học kì 1 có đáp án (5 đề)Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7 Học kì 1 có đáp án (5 đề)

Để học tốt môn Sinh học lớp 7, dưới đây là các Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7 Học kì 1. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Sinh học 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Sinh học lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

A. chỉ ở số loài và kích thước cơ thể.

B. chỉ ở kích thước cơ thể và lối sống.

C. thường về lối sống và môi trường sống.

D. về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống.

Câu 2: Động vật phân bố ở khắp các môi trường do:

A. chúng sinh sản rất nhanh.

B. chúng có khả năng di chuyển.

C. thích nghi cao với điều kiện sống.

D. được con người nuôi dưỡng.

Câu 3: Ở vườn Quốc gia Cúc Phương, mùa hạ thường thấy những đàn bướm trắng hàng nghìn con bay dọc đường rừng dài hàng trăm mét. Đây là biểu hiện sự phong phú về

A. số lượng cá thể.

B. số lượng loài.

C. môi trường sống.

D. số lượng quần thể.

Quảng cáo

Câu 4: Vùng nào sau đây có động vật đa dạng và phong phú nhất?

A. Vùng nhiệt đới.

B. Vùng ôn đới.

C. Vùng hàn đới.

D. Vùng Bắc cực.

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?

A. có khả năng tự di chuyển

B. sống tự dưỡng

C. có khả năng sinh trưởng và phát triển

D. có hệ thần kinh và giác quan.

Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Tập đoàn …(1)…. dù có nhiều …(2)… nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật …(3)… vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập.

A. (1): trùng roi, (2): roi, (3): đa bào.

B. (1): trùng giày, (2): tế bào, (3): đa bào.

C. (1): trùng roi, (2):tế bào, (3): đơn bào

D. (1): trùng biến hình, (2): tế bào, (3):đơn bào.

Câu 7: Tập đoàn Vôn vốc hay còn gọi là:

A. tập đoàn trùng biến hình.

B. tập đoàn trùng giày.

C. tập đoàn trùng sốt rét.

D. tập đoàn trùng roi.

Câu 8: Trùng roi xanh dinh dưỡng theo hình thức nào?

A. tự dưỡng.

B. dị dưỡng.

C. tự dưỡng và dị dưỡng.

D. kí sinh.

Câu 9: Sứa tua dài (hình 1) được coi là động vật có chiều dài cơ thể (kể cả tua) đứng thứ hai trong thế giới động vật (xấp xỉ 30m), vậy theo em động vật nào dưới đây có chiều dài đứng thứ nhất trong thế giới động vật

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. cá nhà táng.        B. cá voi xanh.

C. cá mập.       D. mực ống.

Câu 10: Em hãy cho biết tên loài động vật được minh họa trong hình dưới đây: Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. Đại bàng.        B. Chim bồ câu.

C. Vịt.        D. Mực ống.

Đáp án

Quảng cáo
1. D 2. C3. A4. A5. C6. C7. D8. C9. B10. B

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Sinh học lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Hình thức sinh sản nào có ở cả trùng roi xanh, trùng giày và trùng biến hình?

A. mọc chồi.

B. tiếp hợp.

C. sinh sản hữu tính.

D. phân phôi.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không có ở trùng giày?

A. có nhân lớn, nhân nhỏ.

B. có không bào co bóp, miệng, hầu.

C. chứa hạt diệp lục.

D. sinh sản phân đôi theo chiều ngang và có hình thức sinh sản tiếp hợp.

Câu 3: Trùng biến hình dinh dưỡng theo hình thức

A. tự dưỡng và dị dưỡng.

B. kí sinh.

C. tự dưỡng.

D. dị dưỡng.

Câu 4: Trùng biến hình di chuyển bằng

A. chân giả

B. roi bơi.

C. lông bơi.

D. chân thật.

Câu 5: Khi nói về trùng giày phát biểu nào dưới đây là sai?

A. cơ thể đơn bảo.

B. có roi bơi.

C. cấu tạo phân hóa thành nhiều bộ phận.

D. nhân gồm có nhân lớn và nhân bé.

Câu 6: Nhân trùng giày khác với nhân trùng biến hình ở chỗ

A. số lượng nhiều hơn (1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ).

B. số lượng nhiều hơn (2 nhân lớn, 1 nhân nhỏ).

C. số lượng ít hơn (1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ).

D. số lượng ít hơn (1 nhân lớn, 2 nhân nhỏ).

Câu 7: Hiện tượng bệnh nhân bị đau bụng đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhầy như nước mũi là triệu chứng của

A. bệnh táo bón.

B. bệnh sốt rét.

C. bệnh kiết lị.

D. bệnh dạ dày.

Câu 8: Để phòng tránh bệnh kiết lị chúng ta cần làm gì?

A. ăn uống hợp vệ sinh.

B. mắc màn khi đi ngủ.

C. diệt bọ gậy.

D. uống nhiều nước.

Câu 9: Sinh vật trong hình dưới đây có tên là gì?

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A.Hải quỳ.      B. Thủy tức.      C. San hô.      D. Sứa.

Câu 10: Dưới đây là hình ảnh cá voi xanh, cá voi xanh là loài động vật lớn nhất hiện nay, bằng hiểu biết của em hiện nay hãy cho biết kích thước chiều dài của cá voi xanh có thế đạt tới

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. 45 mét.      B. 25 mét.      C. 33 mét.      D. 100 mét.

Đáp án

1. D2. C3. D4. A5. B6. A7. C8. A9. C10. C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Sinh học lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 3)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đâu không phải là đặc điểm chung ở trùng sốt rét và trùng kiết lị?

A. thức ăn là hồng cầu.

B. kích thước lớn hơn hồng cầu.

C. kí sinh trong cơ thể người.

D. có tác hại cho con người.

Câu 2: Triệu chứng của sốt rét là

A. sốt cao, sốt liên tục, có hiện tượng co giật.

B. đau bụng, đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhầy.

C. rét run, sốt nóng, vã mồ hôi, rét từng cơn.

D. vàng da, đau họng, ho, khó thở.

Câu 3: Trùng sốt rét cách nhật có chu kì sinh sản là:

A. 12 giờ.

B. 48 giờ.

C. 24 giờ.

D. 72 giờ.

Câu 4: Tên gọi khác của bênh sốt rét là:

A. bệnh ngã nước.

B. bệnh thủy đậu.

C. bệnh sốt rubella.

D. bệnh sởi.

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm chung của động vật nguyên sinh?

A. cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng.

B. phần lớn: dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.

C. cơ thế có chất diệp lục.

D. sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

Câu 6: Bệnh ngủ có biểu hiện như thế nào?

A. suy kiệt sức lực, ngủ li bì, tỉ lệ tử vong rất cao.

B. sốt nóng, rét run, suy kiệt sức lực.

C. tiêu chảy, suy kiệt.

D. sốt theo cơn, rét run, vã mỗ hôi.

Câu 7: Động vật nguyên sinh nào dưới đây có lối sống tự dưỡng?

A. trùng giày.

B. trùng roi xanh.

C. trùng biến hình.

D. trùng sốt rét.

Câu 8: Khi gặp điều kiện sống bất lợi động vật nguyên sinh có hiện tượng gì?

A. kết bảo xác.

B. hình thành chân giả.

C. kết bào tử.

D. chân tiêu giảm.

Câu 9: Sinh vật trong hình có tên gọi là gì?

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. sán lá gan.      B.sán lông.

C. sán lá máu.      D. sán bã trầu.

Câu 10: Dưới đây là hình ảnh chim cánh cụt, theo em chim cánh cụt cái thường đẻ bao nhiêu trứng mỗi lứa?

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. 1 trứng.      B. 4 – 5 trứng.

C. 1 – 2 trứng.      D. 3 – 4 trứng.

Đáp án

1. B2. C3. B4. A5. C6. A7. B8. A9. B10. C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Sinh học lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 4)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Thành cơ thể của thủy tức có số lớp tế bào là

A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

Câu 2: Các tế bào thần kinh của thủy tức có hình dạng như thế nào?

A. hình vuông.

B. hình sao.

C. hình cầu.

D. hình trứng.

Câu 3: Thủy tức sống ở môi trường

A. nước lợ.

B. nước ngọt.

C. nước biển.

D. đất ẩm.

Câu 4: Thủy tức thực hiện trao đổi khí qua:

A. thành cơ thể

B. qua da.

C. qua phổi.

D. qua lỗ miệng.

Câu 5: Sứa di chuyển bằng cách nào?

A. vận động các tua.

B. co bóp dù.

C. bơi bằng tua.

D. co bóp dù kết hợp với vận động các tua.

Câu 6: Loài nào dưới đây sống ở nước ngọt?

A. thủy tức.

B. sứa.

C. san hô.

D. hải quỳ.

Câu 7: Sứa có hình dạng ngoài như thế nào?

A. hình trụ.

B. hình dù.

C. hình thoi.

D. hình sao.

Câu 8: Miệng của sứa nằm ở đâu trên cơ thể?

A. bên trái.

B. Phía trên.

C. phía dưới.

D. bên phải.

Câu 9: Động vật đơn bào nào dưới đây là đại diện có cấu tạo và lối sống đơn giản nhất trong giới động vật?

A. trùng giày.      B. trùng biến hình.

C. trùng roi xanh.      D. trùng bánh xe.

Câu 10: Động vật nào trong hình dưới đây sống ở trên cạn?

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. Hình 1.      B. Hình 2.      C. Hình 3.      D. Hình 4.

Đáp án

1. B2. B3. B4. A5. B6. A 7. B8. C9. B10. C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Sinh học lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề số 5)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chố trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)…thông với nhau.

A. (1): phân đôi, (2): cụm, (3): tầng keo.

B. (1): mọc chồi, (2): tập đoàn, (3): khoang ruột.

C. (1): tiếp hợp, (2): cụm; (3): khoang ruột.

D. (1): mọc chồi, (2): tập đoàn, (3): tầng keo

Câu 2: Hình thức sinh sản vô tính của san hô là:

A. phân mảnh.

B. tái sinh.

C. tạo thành bào tử.

D. mọc chồi.

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không có ở san hô?

A. sống kiểu cố định, tập đoàn, dị dưỡng.

B. sinh sản theo kiểu mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra, các cá thể trong tập đoàn có khoang ruột thông với nhau.

C. đời sống cố định, đơn độc, dị dưỡng.

D. hình thành khung xương đá vôi.

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không là đặc điểm chung của ngành Ruột khoang?

A. cơ thể đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể có hai lớp tế bào.

B. ruột dạng túi.

C. có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

D. hình dạng cơ thể thích nghi với đời sống dưới đáy biển.

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiênh nghĩa câu sau:

Hiện nay, trong ngành Ruột khoang, loài nào dưới đây có số loài và số lượng cá thể lớn hơn cả.

A. san hô.

B. thủy tức.

C. sứa.

D. hải quỳ.

Câu 6: Hầu hết các loại ruột khoang sống ở đâu?

A. sông.

B. biển.

C. ao.

D. suối.

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây có ở cả thủy tức, san hô, hải quỳ và sứa?

A. thích nghi với lối sống bơi lội.

B. sống thành tập đoàn.

C. cơ thể có đối xứng tỏa tròn.

D. sống trong môi trường nước mặn.

Câu 8: Loài ruột khoang nào dưới đây cơ thể có dạng hình dù?

A. sứa.

B. hải quỳ.

C. san hô.

D. thủy tức.

Câu 9: Dựa vào đặc điểm lối sống của các loại sán, em hãy cho biết trong hình dưới đây sán nào không cũng nhóm với những loài còn lại

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. Hình 1      B. Hình 2      C. Hình 3      D. Hình 4.

Câu 10: Nhìn vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết: Hiện nay, trong giới Động vật, lớp động vật nào có số lượng loài lớn nhất?

Đề kiểm tra Sinh học lớp 7 có đáp án

A. lớp Hình nhện.

B. lớp Giáp xác.

C. lớp Sâu bọ.

D. Lớp Thủy tức.

Đáp án

1. B2. D3. C4. D5. A6. B7. C8. A9. B10. C

Xem thêm đề thi Sinh học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tuyển tập Đề thi Sinh học 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học 7 và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học