Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Trong một bình trộn khí SO2 với SO3 . Khi phân tích người ta thấy có 2,4 gam lưu huỳnh và 2,8 gam oxi. Xác định tỉ số mol SO2 và SO3 trong bình.

Câu 2: Một halogen (X) có tỉ khối hơi đối với khí axetilen ( C2H2) bằng 2,731. Xác định tên gọi của halogen (X)

Quảng cáo

Câu 3: Lưu huỳnh cháy trong không khí sinh ra khí sunfurơ, theo phản ứng sau:

         S + O2 −to→ SO2

Hãy cho biết:

a) Những chất tham gia và tạo thành trong phản ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? Vì sao?

b) Thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.

c) Khí sunfurơ nặng hay nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích.

Câu 4: Hãy tính:

a) Khối lượng và thể tích của 0,25 mol khí SO2 đktc.

b) Số nguyên tử và thể tích của 10,65 gam khí Cl2 đktc

Quảng cáo

Câu 5: Một hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố là : %S=40% và %O=60%

a) Hãy xác định công thức hóa học của X. Biết tỉ khối của X đối với khí oxi là 2,5.

b) Hãy tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 24g hợp chất X.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Gọi số mol SO2 là x thì nS là x và nO là 2x.

   Gọi số mol SO3 là y thì nS là y và nO là 3y.

   Theo đề bài ta có hệ phương trình:

   (x+y)x32=2,4

   và (2x+3y)x16=2,8

    Giải hệ phương trình ta được x=0,05 và y=0,025

   Vậy nSO2/nSO3= x/y =0,05/0,025 = 2/1

Câu 2. Ta có

dX2/C2H2 = 2,731 → MX2/MC2H2 = 2,731 → MX2=71

    Nguyên tử khối của X là 71/2=35,5 đvC: clo (Cl)

Quảng cáo

Câu 3.

• S là đơn chất, vì chất này được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh.

• O2 là đơn chất, vì chất này được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là oxi.

• SO2 là hợp chất, vì chất này được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi.

   b) Theo phương trình hóa học : nO2=nS=2,5 mol

   Thể tích khí oxi đktc cần dùng là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít)

   c) Khí SO2 nặng hơn không khí

   Giải thích : dSO2/KK= MSO2/MKK=64/29>1

Câu 4.

a)   0,25 mol khí SO2 có khối lượng là:

    mSO2=n x M =0,25 x 64 = 16 (gam)

   0,25 mol khí SO2 có thể tích là:

   VSO2 = n x 22,4 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

b)   Ta có : nCl2 = 10.65 / 71= 0,15(mol)

Thể tích khí Clo là : VCl2 = 0,15 x 22,4 = 3,36(lít)

Số phân tử Cl2 = 0,15 x 6.1023 = 9.1022 (phân tử)

→ Số nguyên tử Cl = 2.9.1022 = 1,8.1023 (nguyên tử)

Câu 5. Đề kiểm tra Hóa học 8

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-mol-va-tinh-toan-hoa-hoc.jsp