Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 1. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí (X) gồm :13,2 g khí CO2 , 32g khí SO2 ; 9,2g khí NO2 so với khí amoniac (NH3 ).

Câu 2. Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có số phân tử bằng nửa số phân tử có trong 22g CO2 ?

Quảng cáo

Câu 3. Có 100g khí sunfurơ (SO2 ) và 100g khí oxi, cả 2 khí này đều ở 20oC và 1 atm. Biết rằng nếu thể tích mol khí ở điều kiện này là 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì thể tích hỗn hợp thu được là bao nhiêu?

Câu 4. Cho hỗn hợp (X) gồm: 1,5 mol O2 ; 2,5 mol N2 ; 0,5 mol CO2 ; 0,5 mol SO2 . Hãy tính phân tử khối trung bình của hỗn hợp (X).

Câu 5. Lập các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau.

Đề kiểm tra Hóa học 8

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 2. Ta có

   nCO2 = 22/44 = 0,5 (mol)

Quảng cáo

   Theo đề bài, để có số phân tử O2 = 1/2 số phân tử CO2

   Nghĩa là

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 3. Thể tích hỗn hợp khí sau khi trộn là:

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 4. Phân tử khối trung bình của hỗn hợp (X) là:

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 5. Các phản ứng hóa học được lập như sau

Đề kiểm tra Hóa học 8
Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-mol-va-tinh-toan-hoa-hoc.jsp