Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 3)Bài 2: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 3 có đáp án (Đề 3)

Câu 1: Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

    a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O.

Quảng cáo

    b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2.

    c) 0,1 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,8 mol H2SO4; 0,5 mol CuSO4.

Câu 2: Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều đo ở 20ºC và 1atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng hóa học xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu lít?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a) mN = nM.MM = 0,5 x 14 = 7 gam;

mCl = nCl.MCl = 0,1 x 35,5 = 3,55 gam;

mO = nO.MO = 3 x 16 = 48 gam.

b) mN2 = nN2.MN2 =0,5 x (2 x 14) = 14 gam;

mCl2 =nCl2 .MCl2 =0,1 x (2 x 35, 5) = 7,1 gam;

mO2 =nO2.MO2=3 x (2 x 16) = 96 gam;

Quảng cáo

c) mFe = nFe.MFe = 0,1 x 56 = 5,6 gam;

mCu = nCu.MCu = 2,15 x 64 = 137,6 gam;

mH2SO4 =nH2SO4.MH2SO4 = 0,8 x (2 x 1 + 32 + 4 x 16) = 78,4 gam;

mCuSO4 =nCuSO4 .MCuSO4 = 0,5 x (64 + 32 + 4 x 16) = 80 gam;

Câu 2: Số mol của oxi: nO2 =100/2x16= 3,125 mol

Thể tích của oxi ở 20ºC và 1atm là: VO2 =nO2 .24= 3,125.24 = 75 lít

Số mol của cacbon đioxit: nCO2 =100/(12+2x16)=25/11 mol

Thể tích của cacbon đioxit ở 20ºC và 1atm là:

        VCO2 =nCO2 x 24=25/11 x24≈ 54,55 lít.

Thể tích của hỗn hợp:

        Vhh=VO2 +VCO=75+54,55=129,55 lít.

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-mol-va-tinh-toan-hoa-hoc.jsp